EETP Vol. 18, 2023/3 No 70

2022-08-09

Tematem trzeciego numeru EETP w roku 2023 jest:

Dialog w warunkach wielokulturowości – edukacyjne i psychologiczne wsparcie dla dzieci przybywających do Polski

Termin nadsyłania tekstów 1.03.2023

Redaktorkami tematycznymi są: Prof. dr hab. Józefa Bałachowicz i dr hab. Zuzanna Zbróg, prof. UJK

Redakcja EETP zaprasza do nadsyłania tekstów