Ikonoteksty wobec współczesnych kryzysów społecznych

2023-03-21

Zapraszamy do dzielenia się wynikami badań na temat książek obrazkowych i innych ikonotekstów, które jako idiosynkrytyczny gatunek sztuki ukazjuą odbiorcom tematykę szeroko rozumianych kryzysów i nowych wyzwań, z którymi miezry się świat.

Proponowane zagadnienia:

  • ikonoteksty zaangażowane w ekokrytykę, reprezentacja konsekwencji zmian klimatycznych (antropocenu) i migracji ludności; 
  • analizy ikonotekstów, ukazujących pandemię i jej skutki; 
  • posthumanistyczne koncepcje w badaniach nad relacjami obrazu i tekstu (perspektyw animal studies, water studies, studiów nad rzeczami); 
  • promocja zdrowia, uwrażliwiania, ewokowania depresji i lęków klimatycznych oraz radzenia sobie z nimi; 
  • równość, różnorodność i inkluzja w ikonotekstach dla dzieci;
  • nie/obecność głosu dzieci w debacie publicznej dotyczącej kwestii globalnych