Znaczenie „dobra dziecka” zrekonstruowane Recenzja: Justyna Kusztal, Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

Opublikowane
2018-12-20
Jak cytować
Ciechowska, M. (2018). Znaczenie „dobra dziecka” zrekonstruowane Recenzja: Justyna Kusztal, Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 13(4(50), 171-172. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1192