Obowiązki domowe w świadomości dzieci w wieku przedszkolnym

Jolanta Barszcz-Skowronek

Abstrakt


Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących obowiązków domowych dzieci uczęszczających do przedszkola, w oparciu o rysunki dzieci wykonane w ramach aktywności dzieci w warunkach domowych podczas realizacji projektu edukacyjnego i wypowiedzi rodziców. Rodzina jako naturalna grupa odniesienia, w której ma miejsce silna identyfikacja emocjonalna, zapewnia nie tylko poczucie wspólnoty i więzi, ale także warunki do optymalnego rozwoju wszystkich jej członków. W procesie uczenia się zasadniczą rolę odgrywa kontakt psychiczny dziecka z rodzicami i działające w tym kontekście mechanizmy naśladownictwa, identyfikacji i modelowania. Dzieci powinny dbać nie tylko o swoją przestrzeń, ale i z wiekiem przejmować coraz trudniejsze obowiązki/prace domowe. Dlatego też ważne jest, aby dzieci od najmłodszych lat miały swoje obowiązki w domu. Angażowanie dziecka do obowiązków uczy je samodzielności, samodyscypliny i umiejętności efektywnego zarządzania własnym czasem. Rodzice z kolei zyskują możliwość dodatkowej interakcji z dzieckiem. Wspólne obowiązki, czyli aktywności dzieci i rodziców w warunkach domowych, są równie skuteczne w zacieśnianiu relacji wewnątrz rodziny, jak integracja poprzez zabawę.


Słowa kluczowe


uczenie się; obowiązki domowe; dzieci; projekt edukacyjny; samodzielność

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Andrzejewska J. (2013). Metoda projektów szansą intensyfikacji uczenia się uczniów z klas I–III, „Roczniki Pedagogiczne”, t. 5(41), nr 2.

Bałachowicz J. (2017). Edukacja wczesnoszkolna w procesie zmiany. Dyskurs standardów czy dyskurs wartości? „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, z. 1.

Brzezińska A. (2000), Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Hajdas S. (2018). Obowiązki domowe. Dręczenie dzieci czy troska o ich dorosłe życie [dostęp: 13.01.2019].

Helm J.H., Katz L.G. (2003). Mali badacze – metoda projektu w edukacji elementarnej, tłum. E. Pulkowska, Warszawa: Wyd. CODN.

Izdebska J. (2000). Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku, Białystok: Trans Humana.

Kuszak K. (2006). Dynamika rozwoju samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym, Toruń: UAM.

Mendel M. (2000). Partnerstwo rodzin szkoły i gminy, Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.

Pecyna M. (1998). Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psychologii klinicznej, Warszawa: WSiP.

Przybył I. (2001). Źródła wiedzy o rolach małżeńskich, „Roczniki Socjologii Rodziny”, t. XIII.

Ziemska M. (2009). Postawy rodzicielskie, Warszawa: Wiedza Powszechna.

CBOS (2018). Kobiety i mężczyźni w domu. Komunikat z badań, nr 127, [dostęp13.01.2018].
DOI: https://doi.org/10.35765/eetp.2019.1451.06

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787