Zbilansowana dieta i zdrowa żywność w opiniach uczniów wczesnej edukacji

Słowa kluczowe: zdrowa żywność, zbilansowana dieta, edukacja wczesnoszkolna, promocja zdrowia, zagrożenia żywieniowe

Abstrakt

Tekst obejmuje problematykę zbilansowanej diety oraz zdrowej żyw- ności w perspektywie dziecka w młodszym wieku szkolnym. Słodycze, nadwaga, brak wiedzy na temat zbilansowanej diety i wiele innych czynników wpływa na nieprawidłowy rozwój. Zdrowa żywność stała się pewnego rodzaju trendem. Coraz więcej osób stara się uprawiać sport, unikać niezdrowej żywności oraz przestrzegać zbilansowanej diety. Dorośli – rodzice, ale również szkoły i nauczyciele – starają się, by dzieci również posiadały wiedzę na temat zdrowego trybu życia i wiedziały, jak ważne jest to, co spożywamy. Młodsze dzieci szkolne coraz częściej uczone są o zagrożeniach wynikających ze spożywania niezdrowej żywności. W związku z powyższym celem przeprowadzonych badań było uzyskanie opinii uczniów we wczesnej edukacji na temat tego, czym jest zdrowa żywność i na ile badani uczniowie przestrzegają zbilansowanej diety podczas wyboru produktów żywnościowych. Poszukiwano odpowiedzi na pytania jaką wiedzę posiadają uczniowie klas III na temat zbilansowanej diety oraz jakie zagrożenia według nich wynikają ze spożywania niezdrowej żywności. Analiza wyników badań ujawniła, iż uczniowie posiadają odpowiednią wiedzę na temat zbilansowanej diety, którą czerpią najczęściej ze szkoły lub z Internetu, mimo to nie zawsze jej przestrzegają, a także fakt, że uczniowie często korzystają z posiadanej wiedzy na temat zbilansowanej diety, rozmawiają o zdrowej żywności z rodziną i znajomymi.

Bibliografia

Aue W. (2006). Człowiek w środowisku, Warszawa: WSiP.

Ilska P. (2017). Królowie warzyw i owoców, „Remedium” nr 5 (288), s.26-28.

Jarosz M. (2008). Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia, Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia.

Kowalczewska-Grabowska K. (2013). Promocja zdrowia w środowisku lokalnym, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kubala-Kulpińska A. (2018). Nadwaga i otyłość poważnym problemem dzieci i młodzieży, „Życie Szkoły” nr 36, kwiecień, s. 33-35.

Langley-Evans S. (2014). Żywienie: wpływ na zdrowie człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Laska M. (2004). Edukacja żywieniowa, [w:] A. Jaczewski, K. Komosińska (red.), Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej (skrypt dla studentów), Płock: Wydawnictwo Naukowe NOVUM.

Szotowa M. (2000). Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.

Woynarowska B. (red.). (2017). Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.

Wolny B. (2010). Edukacja zdrowotna w szkole, Stalowa Wola: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Żuchelkowska K. (2013). Edukacja zdrowotna w przedszkolu, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Opublikowane
2020-11-21
Jak cytować
Jakubowicz-Bryx, A. (2020). Zbilansowana dieta i zdrowa żywność w opiniach uczniów wczesnej edukacji. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 15(4(58), 117-134. https://doi.org/10.35765/eetp.2020.1558.08
Dział
Thematic Articles