Być jak Rita Madsen. Kształcenie nauczycieli edukacji elementarnej w Danii

  • Jakub Adamczewski Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu https://orcid.org/0000-0002-0152-3159
Słowa kluczowe: edukacja elementarna, duński system edukacji, kształcenie nauczycieli, szkolnictwo podstawowe, Rita

Abstrakt

Artykuł prezentuje problematykę kształcenia nauczycieli edukacji elementarnej w Danii w oparciu o analizę dostępnej literatury, ra- porty Eurydice oraz dane pochodzące ze strony duńskiego Minister- stwa Dzieci i Edukacji. Autor, oprócz przedstawienia ogólnego zarysu funkcjonowania duńskiego systemu edukacji, nakreśla jego główne cechy. W opisie szkolnictwa podstawowego szczególnie uwzględniono etap edukacji elementarnej. Dominującym celem pracy jest zilustrowanie systemu kształcenia nauczycieli szkół podstawowych wraz z alternatywnymi ścieżkami uzyskania kwalifikacji. Wyniki prowadzonych analiz wskazują na to, że duński system kształcenia nauczycieli jest elitarny, skuteczny oraz zorientowany na wiedzę i umiejętności przyszłego nauczyciela, który w świadomy i odpowiedzialny sposób dba o osiągnięcia i dobre samopoczucie dziecka. Ponadto w tekście nawiązano do tytułowej bohaterki duńskiego serialu telewizyjnego Rita, który stał się inspiracją do napisania tej pracy.

Bibliografia

Alexander J., Sandahl I. (2016). Duński przepis na szczęście, Warszawa: Muza.

Grzybowski M. (2017). Dania. Zakres systemu ustrojowego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Komisja Europejska/EACEA/Eurydice (2015). The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies. (Zawód nauczyciela w Europie: polityka, praktyka i odbiór społeczny) Raport Eurydice. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. DOI: 10.2797/425821

Kopik A. (2004). Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w krajach Unii Europejskiej, „Nauczyciel i Szkoła”, 3-4(24-25), s. 20-36.

Żywno I. (2003). Szkoła duńska jako miejsce rozwoju kreatywności dziecka, „Życie Szkoły”, nr 9.

https://www.statistikbanken.dk/folk2 [dostęp: 20.01.2021]

Eurydice (2010). Dania. System edukacji w Europie - stan obecny i planowane reformy, http://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2014/10/dania.pdf [dostęp: 20.01.2021].

Eurydice (2018). Dania. Główne cechy systemu edukacji, https://eurydice.org.pl/systemy-edukacji-w-europie/dania-2/ [dostęp: 20.01.2021].

Eurydice (2020a). Assessment in Single Structure Education, https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/assessment-single-structure-education-8_en [dostęp: 20.01.2021].

Eurydice (2020b). Initial Education for Teachers Working in Early Childhood and School Education, https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/initial-education-teachers-working-early-childhood-and-school-education-21_en [dostęp: 19.01.2021].

Fazlagić J. (2017). Systemy kształcenia nauczycieli w wybranych krajach europejskich, https://www.gov.pl/attachment/ca06c153-6a94-4f4a-b50e-e685afa34a2e. [dostęp: 19.01.2021].

Ministry of Children and Education (2018). The aims of the Folkeskole, https://eng.uvm.dk/primary-and-lower-secondary-education/the-folkeskole/the-aims-of-the-folkeskole [dostęp: 19.01.2021].

UddannelsesGuiden (2020). Lærer i folkeskolen, https://www.ug.dk/uddannelser/pro- fessionsbacheloruddannelser/paedagogiskeuddannelser/laerer-i-folkeskolen [dostęp: 25.01.2021].

Opublikowane
2021-06-30
Jak cytować
Adamczewski, J. (2021). Być jak Rita Madsen. Kształcenie nauczycieli edukacji elementarnej w Danii . Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(2(60), 25-37. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1660.02