Kulturowe wzorce osobowe a wychowanie współczesnego dziecka

Słowa kluczowe: wzorce osobowe, modele wychowania, osobowość, media, relacje międzyludzkie, nauczyciel, rodzina

Abstrakt

Tematyka wzorców osobowych jest niezmiernie ważna w obecnych czasach przepełnionych wpływem różnych kultur czy kierunków odziaływań, między innymi środków masowego przekazu, narzędzi wirtualnych czy współczesnych „idoli”.  A przecież odpowiednio dobrane wzorce osobowe dostarczają dzieciom i młodzieży konkretnych wartości do naśladowania, wybierają ogromny wpływ na ich wyobraźnię i psychikę. Mobilizują do pozytywnego działania i prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym. Ogromną rolę odgrywa również osobowość każdego człowieka. Artykuł jest zatem próbą odpowiedzi na pytanie czy we współczesnych czasach istnieją wzorce osobowe, które zyskują zainteresowanie dzieci
i młodzieży? Wyjaśnia specyfikę wzoru osobowego na tle pojęć pokrewnych. Opisuje rolę wzorów osobowych na różnych etapach rozwoju człowieka oraz modele wychowania  obecne  we  współczesnej  psychologii.

Bibliografia

Badura E. (1981). Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Bakiera L., Harwas-Napierała B. (2016). Wzory osobowe w rozwoju człowieka, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Bandura A. (1985). Model of causality in social learning theory, [w:] A. Freeman, M.J. Mahoney, P. Devito, D. Martin (red.), Cognition and psychotherapy, New York: Plenum.

Bąbel P., Suchowierska M., Ostaszewski P. (2014). Naśladowanie a uczenie się przez obserwację. Porównanie perspektywy analizy zachowania i teorii społecznego uczenia się, „Psychologia Rozwojowa”, 19(3), 37–47.

Bronfenbrenner U. (1970b). Czynniki społeczne w rozwoju osobowości, przekł. A. Gołąb, „Psychologia Wychowawcza” 2, 141–161.

Dobrowolski S. (1948). Wychowanie i wychowawca. Rodzic – nauczyciel – mistrz, Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”.

Fudali M. (2008). Gimnazjaliści uczestnikami kultury młodzieżowej, „Edukacja i Dialog” 10, http://www.eid.edu.pl [dostęp: 15.10.2015].

Gerstmann S. (1961). Autorytet wychowawcy, „Nowa Szkoła”, 12, 14–17.

Graczykowski P., Trojan K. (2003). Temperamenty, charaktery, osobowości: profil medyczny i psychologiczny, Kraków: Wydawnictwo "WAM".

Harwas-Napierała B. (2010). Wzór osobowy ojca w rozwoju dziecka, [w:] M. Kujawska, L. Huber (red.), Postawy rodzicielskie współczesnych ojców, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Kopaliński W. (2007). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM.

Kumaniecki K. (1999). Słownik łacińsko-polski, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.

Kwiatkowski A. B. (2013). Wzorce osobowe działaczy społeczno-politycznych, Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.

Kwieciński Z. (1996). Edukacja wobec wyzwań demokracji, [w:] H. Kwiatkowska, Z. Kwieciński (red.), Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie, Toruń: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Edytor.

MacIntyre A. (1996). Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Masłyk-Zawisza E. (2013): Medialne zawłaszczanie wpływu społecznego na życie nastolatków, [w:] J. Morbitzer, E. Musiał (red.), Człowiek – media – edukacja, Kraków: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny.

Ossowska M. (1992). Wzór demokraty. Cnoty i wartości, Lublin: Instytut Wydawniczy Daimonion.

Plezia M. (red.). (1974). Słownik łacińsko-polski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. (1994). Psychologia wychowawcza, T. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Siuta J. (red.). (2005). Słownik psychologii, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Spychalska J. (2012). Idol w mediach jako czynnik kształtujący młodzież, [w:] J. Aksman, J. Pułka (red.), Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych – w i pomimo czasów ponowoczesnych, Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Turner J. S., Helms D. B. (1999). Rozwój człowieka, przekł. S. Lis, J. Mańk-Kowalska, A. Radomska, L. Wojciechowska, D. Zawadzka, W. Zagórska, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Wojciechowska A. (2002). Cztery modele wychowania. Który wybrać? „Edukacja i Dialog” 12.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wzor-osobowy;3999283.html [dostęp: 29.08.2021]).

Opublikowane
2021-10-26
Jak cytować
Kuźnik, M. (2021). Kulturowe wzorce osobowe a wychowanie współczesnego dziecka. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(4(62), 27-40. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1662.02