Terapia ręki - od teorii do praktyki. Założenia pedagogiczne Marii Montessori w świetle współczesnej teorii

Słowa kluczowe: terapia ręki, metoda Montessori, ćwiczenia praktycznego życia, przygotowane otoczenie, rozwój dziecka, rozwój motoryczny, mała motoryka, chwyt pisarski

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie założeń teoretycznych na temat terapii ręki oraz wskazanie możliwości terapeutycznych związanych z rozwojem dużej i małej motoryki w pracy dzieci z materiałem rozwojowym Marii Montessori. Współczesne teorie związane z wielowymiarową stymulacją motoryczną dziecka mają swoje przełożenie na koncepcję pedagogiczną Marii Montessori, która umożliwia doskonalenie poszczególnych umiejętności dzieci przez cały czas przebywania w placówce. Środkiem osiągnięcia zamierzonych celów terapeutycznych w koncepcji Montessori jest przygotowane otoczenie, dające szansę wielokrotnego powtarzania danej czynności oraz poprawę jakości jej wykonania. W części pierwszej artykułu przedstawiono najważniejsze etapy rozwoju motorycznego dziecka i wskazano oddziaływania prawidłowego kształtowania się motoryki dużej i małej na funkcjonowanie dłoni dziecka. Następnie opisano główne założenia terapii ręki, by przejść do przedstawienia praktycznych rozwiązań w metodzie Montessori. Na podstawie analizy propozycji materiałów rozwojowych w obszarach: ćwiczeń praktycznego życia, rozwijających zmysły i mowę, wskazano przykłady aktywności, które wspierają i przygotowują dziecko do szkoły.

Bibliografia

Alvarez V., Gonzalez L. S., Nelson L. E. (2019). Do Gross and Fine Motor Skills Differentially Contribute to Language Outcomes? A Systematic Review, „Frontiers in Psychology”, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02670 [dostęp: 20.09.2021].

Cieszyńska J., Korendo M. (2007). Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia, Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Hellbrügge T. (2009). Zasady pedagogiki Montessori jako pomoc terapeutyczna. Zalety pedagogiki montessorańskiej w placówkach integracyjnych, [w:] Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori – teoria i praktyka, red. B. Surma, Łódź–Kraków: Wydawnictwo Palatum.

Melucco P. Życie praktyczne: „wczorajsza” innowacja dziś okazją sprawdzania się w relacjach ze środowiskiem i innymi osobami, [w:] Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie, red. B. Surma, Łodź–Kraków: Wydawnictwo Palatum.

Montessori M. (2014). Odkrycie dziecka, Łódź: Wydawnictwo Palatum.

Piotrowska-Madej K., Żychowicz A. (2017). Smart Hand Model. Diagnoza i terapia ręki u dzieci, wyd. 1, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Surma B. (2016). Edukacja językowa w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, (23/1), s. 62–76. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/373/632 [dostęp: 3.09.2021].

Surma B. (2016). Innowacyjne rozwiązania w metodzie Marii Montessori, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 1 (22/4), s. 9–24. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/492/657 [dostęp 3.09.2021].

Opublikowane
2021-11-06
Jak cytować
Utrata, M. (2021). Terapia ręki - od teorii do praktyki. Założenia pedagogiczne Marii Montessori w świetle współczesnej teorii. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(4(62), 167-177. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1662.11