Działania kreatywne z wykorzystaniem tekstu poetyckiego

Słowa kluczowe: tekst poetycki, działania kreatywne, metody kształcenia literackiego

Abstrakt

Nauczyciele współczesnej szkoły zdają się odczuwać lęk przed opracowywaniem utworów poetyckich. Literatura piękna stanowi nie lada wyzwanie zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Lektury szkolne, pisane prozą, sprawiają mniejszą trudność, bowiem ich przekaz jest uniwersalny. Wiersze zaś dotykają sfery emocjonalnej, pełne są metaforycznych przekazów, można je interpretować na wiele sposobów. W artykule opisano propozycje kreatywnych działań na tekście poetyckim uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Odwołano się między innymi do metody heurystycznej oraz przekładu intersemiotycznego. Starano się zbadać, jak uczniowie klasy trzeciej radzą sobie z analizą pozawerbalną utworu poetyckiego, oraz czy są zdolni do podjęcia działań związanych z próbą napisania samodzielnie kolejnej strofy. Ćwiczenia takie wymuszają u uczniów potrzebę działań na tekście literackim, pobudzają ich kreatywność i wyobraźnię.

Bibliografia

Baluch A. (1984). Poezja współczesna w szkole podstawowej, Warszawa: WSiP.

Bortnowski S. (1996). Zwięzła prezentacja wielości [w:] B. Dymara (red.), Wczesnoszkolna edukacja literacka, Kraków: Impuls, s. 129–130.

Bortliczek M. (2010). Edukacja tekstem w kształceniu zintegrowanym, [w:] J. Nocoń, E. Łucka-Zając (red.), Uczeń w świecie języka i tekstów, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 307–320.

Dobrowolska D. (2015). Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym. Podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Dyduchowa A. (1988). Metody kształcenia sprawności językowej uczniów. Projekt systemu, model podręcznika, Kraków: Wydawnictwo WSP.

Krasoń K. (2003). Kinestetyczna konkretyzacja tekstu poetyckiego: szansa na wsparcie dziecka czy zagrożenie, [w:] M. Knapik, K. Krasoń (red.), Dziecko i sztuka: recepcja – edukacja – wsparcie – terapia, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 75–99.

Kwiatkowska-Ratajczak M. (2011). Metody, [w:] M. Kwiatkowska-Ratajczak (red.), Innowacje i metody. W kręgu teorii praktyki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 353–383.

Latoch-Zielińska M. (2010). Śpiewać nie umiem, ale… Próby poetyckie uczniów gimnazjum, [w:] J. Nocoń, E. Łucka-Zając (red.), Uczeń w świecie języka i tekstów, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 321–331.

Lenartowska K., Świętek W. (2006). Wiersz w zintegrowanej edukacji elementarnej, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Ungeheuer-Gołąb A. (2007). Tekst poetycki w edukacji estetycznej dziecka, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ungeheuer-Gołąb A. (2011). Wychowanie przez sztukę w edukacji literackiej dziecka, [w:] Twórczość-ekspresja-aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży, K. Krasoń (red.), „Chowanna” 1 (36), s. 151–163.

Uryga Z. (1996). Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Vaškevič-Buś J. (2018). Działania na tekście poetyckim w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] K. Kraszewski, J. Żądło-Treder (red.), Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w wybranych obszarach edukacyjnych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 31–41.

Zadęcka-Cekiera A. (2009). Kształcenie literackie w ramach zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej [w:] S. Włoch (red.), Wczesna edukacja dziecka: perspektywy i zagrożenia, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 279–287.

Żuchowska W. (1992). Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej, Warszawa: WSiP.

Opublikowane
2022-06-28
Jak cytować
Vaškevič-Buś, J., & Zadęcka-Cekiera, A. (2022). Działania kreatywne z wykorzystaniem tekstu poetyckiego. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(2(65), 47-59. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1765.03