'Mantle of Expert (MoE)’ w edukacji przedszkolnej – „Zagrajmy w bibliotekarza!”

Słowa kluczowe: Mantle of the Expert – MoE, zabawa w bibliotekę, przedszkole, złożoność umiejętności, badania oparte na wywiadzie

Abstrakt

W niniejszej pracy prezentujemy złożoność procesu rozwijania umiejętności dzieci przedszkolnych za pomocą metody „Mantle of Expert” (MoE, „Szaty eksperta”). Jest to specyficzna metoda nauczania oparta na pedagogice dramy. Opracowaniem tej metody zajmowała się głównie Dorothy Heathcote (Heathcote & Bolton, 1995), a rozwojowy potencjał proponowanych przez nią zabaw można zaobserwować na przykładzie zabawy w bibliotekę przeprowadzonej w przedszkolu ‘Central Kindergarten’ w Jászberény (Węgry). Zabawa w bibliotekarza (‘Bibliotekarz MoE’) zostanie opisana po przedstawieniu teoretycznego kontekstu metody MoE, po czym zaprezentujemy badania empiryczne oparte na jakościowej metodzie wywiadu kwestionariuszowego przeprowadzonego z rodzicami  (N=11). Badania wstępne koncentrują się na doświadczeniu rodziców dzieci aktywnie uczestniczących w ‘Bibliotekarzu MoE’ na etapie rozpoczynania, tworzenia i rozwijania tej specyficznej zabawy opartej na technice dramy. W oparciu o wyniki badań można powiedzieć, że „zabawa w bibliotekę” wg metody „Mantle of Expert” wywarła pozytywny wpływ na społeczne relacje dzieci i ich umiejętność współpracy w innymi. Ponadto, ich kompetencje cyfrowe i umiejętność posługiwania się narzędziami ICT stały się bardziej świadome.

Bibliografia

Abbots, L. (2007). Mantle of the Expert 2: Training materials and tools. Essex County Council.

Aitken, V. (2013). Dorothy Heathcote’s Mantle of the Expert approach to teaching and learning: A brief introduction. In D. Fraser, V. Aitken & B. Whyte, Connecting curriculum, linking learning (pp. 34–56). NZCER Press.

Bernhardt, R., Kunné Darók, A., & Magyar, Á. (2021). Szakértői játék a komplex fejlesztés tükrében – a „játszási könyvtár” példája. In K. Toma (Ed.), Tervezés és fejlesztés az óvodában (pp. 93–113). Tokaj-Hegyalja Egyetem.

Dewey, J. (1976). Pedagógiai hitvallásom (M. Molnár, Trans.). In J. Dewey, A nevelés jellege és folyamata (pp. 97–112). Tankönyvkiadó.

Farmer, D. (n.d.). Dorothy Heathcote – pioneer of educational drama. https://dramaresource.com/dorothy-heathcote-pioneer-of-educational-drama/

Heathcote, D. (2002). Contexts for active learning – four models to forge links between schooling and society. NATC, Birmingham. http://www.moeplanning.co.uk/wp‐content/uploads/2008/05/dh‐ contexts‐for‐active‐learning.pdf

Heathcote, D., & Bolton, G. (1995). Drama for learning: Dorothy Heathcote’s mantle of the expert approach to education. Heinemann.

Kaposi, L. (2011). Drámajáték az óvoda mindennapjaiban. Drámapedagógiai Magazin, 41(1), 10–12.

Ledőné Dolmány, M., & Szauder, E. (2004). Gondolatok a szakértői drámáról. Drámapedagógiai magazin, 27(1), 8–9.

Molnár, M. (2020). A digitális tanulási környezet pedagógiai tényezői. In: Partnerstädte Überlegungen über die Pädagogie Vechta – Jászberény (pp. 39–50). Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó.

Szaszkó, R., & Sinka, A. (2019). The digital teacher: digital tools of motivational pedagogy. In É. Borsos, R. Horák, C. Kovács & Zs. Námesztovszky, Zs. (Eds.), A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye (pp. 197–203). Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar.

Van de Water, M., McAvoy, M., & Hunt, K. (2015). Drama and education: Performance methodologies for teaching and learning. Routledge.

Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról (2012). 363/2012. (XII. 17.). (Hungary). https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1200363.kor&targetdate=&printTitle=363/2012.+%28XII.+17.%29+Korm.+rendelet

Opublikowane
2023-03-20
Jak cytować
Bernhardt, R., & Magyar, Ágnes. (2023). ’Mantle of Expert (MoE)’ w edukacji przedszkolnej – „Zagrajmy w bibliotekarza!”. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 18(1(68), 91-101. https://doi.org/10.35765/eetp.2023.1868.07