Ikonotekst a ochrona środowiska. Ekokrytyczna analiza wybranych norweskich książek dla dzieci

Słowa kluczowe: ekokrytyka, kryzys klimatyczny, norweskie książki obrazkowe, literatura dziecięca, rozwój świadomości ekologicznej wśród dzieci

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób zagadnienia związane z ochroną środowiska są przedstawione z perspektywy ekokrytycznej w norweskich książkach obrazkowych dla dzieci. Korzystając z zaprezentowanej teorii odpowiadam na następujące pytania badawcze: Jaka postawa filozoficzna jest przedstawiona w wybranych książkach dla dzieci? Jaki jest obraz natury ukazany w ikonotekście? Jak można zdefiniować opisywane zagrożenie dla środowiska i jego powody? Jak wyglądają relacje człowiek – natura? Czy przedstawiony w książkach kryzys dotyczący środowiska jest według autorów możliwy do zażegnania? oraz Jaka przyszłość maluje się przed ludzkością wg autorów? Materiału do analizy dostarczają Blekkulf. Hval i trøbbel autorstwa Bente Roestad, ilustrowana przez Jerzego Olszaka i Magdalenę Markiewkę, Under polarisen Line Renslebråten oraz Hva er greia med klima? Olego Mathismoena i Jenny Jordahl. Z analizy wynika, że w książkach dominuje postawa antropocentryczna, obraz natury i relacja człowiek – natura są zróżnicowane, kryzys istnieje i jest skutkiem działalności człowieka, choć jego zasięg jest różnie przedstawiony. Odmienny sposób przedstawiania kryzysu może, choć nie musi, wiązać się z gatunkiem analizowanych książek (książka obrazkowa, książka obrazkowa będąca literaturą faktu, komiks). Dominuje narracja pastoralna, wskazująca na możliwość powrotu do stanu pierwotnego natury, choć obecna w jednym tekście narracja apokaliptyczna wskazuje na nieodwracalne zmiany klimatyczne.

Bibliografia

Bałachowicz, J. (2017). Idea zrównoważonego rozwoju w edukacji dziecka. Prima Educatione, 1, 21–38.

Buell, L. (1995). The environmental imagination: Thoreau, nature writing, and the Formation of American culture. Harvard University Press.

Buell, L. (2001). Writing for an endangered world: Literature, culture, and environment in the U.S. and beyond. Harvard University Press.

Chutorański, M. (2020). Nie(tylko)ludzkie wymiary edukacji. W stronę pedagogiki nieantropocentrycznej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dymel-Trzebiatowska, H. (2010). Flagowe okręty Północy. O książce obrazkowej w Skandynawii. Ryms. Kwartalnik o książkach dla dzieci i młodzieży, 10, 2–3.

Dymel-Trzebiatowska, H. (2017). Książka obrazkowa w Skandynawii dawniej i dziś. Od drzeworytów po medium dla wszystkich. W: M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska i J. Szyłak, Książka obrazkowa. Wprowadzenie (s. 191–234). Instytut Kultury Popularnej.

Eriksen, G. i Reusch, M. (2023, 12 czerwca). Allemannsretten. Store Norske Leksikon. https://snl.no/allemannsretten

Fiedorczuk, J. (2015). Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki. Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Glotfelty, C. i Fromm, H. (1996). The ecocriticism reader: Landmarks in literary ecology. The University of Georgia Press.

Goga, N. i Eskebæk, M. (red.). (2021). På tværs af Norden 2. Økokritiske strømninger i nordisk børne- og ungdomslitteratur. Nordisk Ministerråd.

Hallberg, K. (1982). Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen. Tidskrift för litteraturvetenskap, 3–4, 163–168.

jfg. (b.d.). Krytyka ekologiczna (ekokrytyka). Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. https://ia.uw.edu.pl/instytut/struktura/zaklad-literatury-amerykanskiej/badania-literaturoznawcze-w-zakladzie-literatury-amerykanskiej/krytyka-ekologiczna-ekokrytyka

Kongeriket Norges Grunnlov. (2023). Norwegia. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17

Mańkowska, A. (2009). Przemiany nauczania obowiązkowego w Norwegii. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mathismoen, O. i Jordahl, J. (2020). Hva er greia med klima? Ena – Vigmostad & Bjørke.

Rafferty, J.P. (2023, 2 października). Anthropocene epoch. Britannica. https://www.britannica.com/science/Anthropocene-Epoch

Renslebråten, L. (2020). Under polarisen. Cappelen Damm.

Roestad, B. (2021). Blekkulf. Hval i trøbbel. Egmont.

Statens forurensningstilsyn. (1990). Framtiden er nå. Et sammendrag av SFTs langtidsplanlegging 1990–1993. Statens forurensningstilsyn.

Tunkiel, K. (2020). Ti år med norskebildebøker i Polen. Noen betraktninger fra et –litteraturformidlingsperspektiv. Folia Scandinavica Posnaniensia, 29, 30–41.

Tveterås, E. (red.). (1991). Bokklubbens tobindsleksikon. T. 2. Kunnskapsforlaget.

Opublikowane
2023-12-27
Jak cytować
Garczyńska, H. (2023). Ikonotekst a ochrona środowiska. Ekokrytyczna analiza wybranych norweskich książek dla dzieci. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 18(4 (71), 55-67. https://doi.org/10.35765/eetp.2023.1871.04