Tom 18 Nr 4 (71) (2023): Ikonoteksty wobec współczesnych kryzysów społecznych

Pojęcie kryzysu oznacza trudną, często długotrwałą, trudną, dramatyczną sytuację, która niesie za sobą odczuwanie nasilającego się niepokoju przeobrażającego się w lęk, zagrożenie. Utrzymywane głównie w przestrzeni medialnej pojawianie się śmiertelnych konsekwencji kryzysów wojennych, ekologicznych w różnych miejscach świata dalszego i bliższego to codzienność współczesnych dzieci. Najchętniej uchronilibyśmy je przed wszelkim pojawiającym się złem w alternatywnej fikcji, schowali, przeczekali. Tak się jednak nie da, jeśli chcemy traktować dzieci poważnie. W sferze współczesnej kultury dla dzieci od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku funkcjonują książki obrazkowe i inne ikonoteksty, będące niezwykle idiosynkratycznym gatunkiem sztuki, który za cel stawia sobie uwrażliwienie już najmłodszych odbiorców na kwestie szeroko rozumianych współczesnych kryzysów i nowych wyzwań, z którymi mierzy się nasz świat. Ich dobrodziejstwo pozwala na rozumienie otaczającego świata, zanurzenie w nim, niekiedy także zaangażowanie w możliwą zmianę jego warunków.

Opublikowane: 2023-12-27

Pełny numer

Introduction