Wszechobecna różnorodność. Minä ja uusi vauva (Boken om att få syskon) Marii Frensborg i Maiji Hurme, czyli skąd się biorą dzieci i czy wszystkie są takie same?

Słowa kluczowe: różnorodność, wielokulturowość, fińska książka obrazkowa, ikonotekst, fińska literatura dziecięca, informacyjna książka obrazkowa

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu przeanalizowanie, które z tematów wyodrębnionych przez raport Lastenkirjainstituutti jako najczęściej poruszane w 2020 r. tematy w literaturze dziecięcej wydanej w Finlandii zostały poruszone w książce szwedzko-fińskiego duetu autorek Marii Frensborg i Maiji Hurme Minä ja uusi vauva oraz to, w jaki sposób zostały one przedstawione. Przedmiotem analizy w artykule są także sposoby przedstawienia przez autorki różnorodności, zarówno w tekście jak i w obrazie i próba odpowiedzi na pytanie, jakie są przyczyny coraz powszechniejszego przedstawiania różnorodności jako elementu codzienności przez fińskich autorów książek dla dzieci. Wśród głównych aspektów różnorodności w książce pojawiają się przede wszystkim różnorodność pod względem etnicznym, kulturowym, płciowym, a także przedstawione są rozmaite modele rodzin. Wszystkie te aspekty są jednak ukazane przede wszystkim przez pryzmat równości i podobieństw, nie zaś poprzez podkreślenie różnic pomiędzy członkami odmiennych grup społecznych.

Bibliografia

Dymel-Trzebiatowska, H. (2017). Książka obrazkowa w Skandynawii dawniej i dziś: od drzeworytów po medium dla wszystkich. W: M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska i J. Szyłak (red.), Książka obrazkowa. Wprowadzenie (s. 191–234). Instytut Kultury Popularnej.

Frensborg, M. i Hurme, M. (2019). Boken om att få syskon. Bonnier Carlsen.

Frensborg, M. i Hurme, M. (2020). Minä ja uusi vauva. Lasten Keskus.

Hallberg, K. (2017). Literaturoznawstwo a badania nad książką obrazkową. W: M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska i J. Szyłak. (red.), Książka obrazkowa. Wprowadzenie. (s. 49–56). Instytut Kultury Popularnej.

Huttunen, L., Löytty, O. i Rastas, A. (2005). Suomalainen monikulttuurisuus. Paikallisia ja ylirajaisia suhteita. W: A. Rastas, L. Huttunen i O. Löytty (red.), Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta (s. 16–40). Vastapaino.

Lastenkirjainstituutti ([2021], 30 marca). Kirjakori 2020. Lastenkirjainstituutti. https://lastenkirjainstituutti.fi/asiantuntijapalvelut/tietoa-ja-tilastoja/kirjakori/kirjakori-2020

Lastenkirjainstituutti (2022, 4 kwietnia). Kirjakori 2021. Lastenkirjainstituutti. https://lastenkirjainstituutti.fi/asiantuntijapalvelut/tietoa-ja-tilastoja/kirjakori/kirjakori-2021

Lastenkirjainstituutti (2023, 3 kwietnia). Kirjakori 2022. Lastenkirjainstituutti. https://lastenkirjainstituutti.fi/asiantuntijapalvelut/tietoa-ja-tilastoja/kirjakori/kirjakori2022

Merveldt von, N. (2018). Informational picturebooks. W: B. Kümmerling-Meibauer (red.), The Routledge companion to picturebooks (s. 231–245). Routledge.

Nimi lapselle (b.d.). Misa. Nimi lapselle. https://nimilapselle.fi/nimi/2984

Pesonen, J. (2017). Monikulttuurisuudesta Tatun ja Patun Suomessa: Kansallista tarinaa rakentamassa vai uudenlaista suomalaisuutta tuottamassa? Avain, 3(17), 38–55. https://doi.org/10.30665/av.66380

Opublikowane
2023-05-09
Jak cytować
Podlaska, M. (2023). Wszechobecna różnorodność. Minä ja uusi vauva (Boken om att få syskon) Marii Frensborg i Maiji Hurme, czyli skąd się biorą dzieci i czy wszystkie są takie same?. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 18(4 (71), 81-88. https://doi.org/10.35765/eetp.2023.1871.06