Determinanty twórczego podejścia nauczyciela w budowaniu pojęć geometrycznych przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Anna Malina

Abstrakt


Odpowiednie wprowadzanie małego dziecka w świat pojęć geometrycznych nie jest łatwym zadaniem dla nauczyciela. Wymaga odpowiedniego przygotowania od strony matematycznej oraz psychologicznej. Niezbędnymi czynnikami w tym procesie są: ugruntowana wiedza nauczyciela w zakresie pojęć i umiejętności geometrycznych, a także znajomość kolejno następujących po sobie poziomów rozwoju myślenia geometrycznego dziecka. Wypełnienie tych kryteriów przez nauczyciela daje mu możliwość twórczego działania w procesie budowania w umyśle dziecka prawidłowych pojęć i umiejętności geometrycznych. Ponadto wiedza odnośnie do tych dwóch wymienionych czynników determinuje możliwe sposoby, drogi wybierane przez nauczyciela do kształtowania pojęć i umiejętności matematycznych. Pozwala na wykorzystanie kreatywności dzieci w poznawaniu otaczającego świata i tworzenie właściwych sytuacji edukacyjnych. Twórcze podejście nauczyciela nie może być jedynie intuicyjnym działaniem, ale powinno opierać się na wiedzy, umiejętnościach, posiadanym doświadczeniu, obserwacji dzieci oraz głębokiej refleksji. 


Słowa kluczowe


pojęcia geometryczne; twórczość; geometria; poziomy myślenia geometrycznego; reprezentacja enaktywna; reprezentacja ikoniczna; reprezentacja symboliczna; twórcze podejście nauczyciela

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bilewicz-Kuźma B., Geometria w edukacji dzieci, [w:] Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Badania, opinie, inspiracje, red. M. Karwowska--Struczyk, D. Sobierańska, M. Szpotowicz, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2011, s. 274-293.

Daro P., Mosher F.A., Corcoran T., Learning Trajectories in Mathematics: A Foundation for Standards, Curriculum, Assessment, and Instruction, Consortium for Policy Research in Education, Philadelphia 2011.

A guide to effective instruction in mathematics. Kindergarten to Grade 3, Geometry and Spatial Sense, Ontario Education excellence for all, 2005.

Kamińska K., Edukacja matematyczna przedszkolaków, „Wychowanie w Przedszkolu” (2012)1, s. 5-15.

Nowik J., Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, wydanie II rozszerzone, NOWIK sp.j., Opole 2011.

Swoboda E., Regularności geometryczne w uczeniu się dzieci, [w:] Dziecko i matematyka, red. J. Guneaga, E. Swoboda, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 45-57.

Treliński G., Trelińska U., Kształtowanie pojęć geometrycznych na etapie przeddefinicyjnym, Mat & Met, Kielce 1996.

Van Hiele P.M., Developing Geometric Thinking through Activities That Begin with Play, “Teaching Children Mathematics” 6(February 1999), s. 310-316.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787