Wprowadzenie

Słowa kluczowe: Joanna Kulmowa, Janusz Korczak, Język wczesnej edukacji

Abstrakt

Oddajemy w ręce czytelników szczególny numer czasopisma, stanowiący pokłosie V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Od Korczaka do Kulmowej. Dziecko i „język wczesnej edukacji” zorganizowanej przez Katedrę Wczesnej Edukacji Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 23-24 marca 2023 roku. 

Bibliografia

Bartmiński, J. (2006). Językowe podstawy obrazu świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Cassirer, E. (1977). Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury (A. Staniewska, tłum.). Czytelnik.

Cassirer, E. (1995). Symbol i język (B. Andrzejewski, tłum.). Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Gadamer, H.-G. (2003). Język i rozumienie (P. Dehnel i B. Sierocka, tłum.). Fundacja Aletheia.

Kulmowa, J. (1978). Trefnisiem będąc. Czytelnik.

Leibniz, G.W. (1955). Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. T. 2 (I. Dąmbska, tłum.). Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Opublikowane
2024-03-28
Jak cytować
Chęcińska, U., & Zdybel, D. (2024). Wprowadzenie. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 19(1(72), 5-7. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/3224