Inkluzja – alternatywą? O edukacji włączającej słów kilka…

Mariusz Grabowski

Abstrakt


W niniejszym artykule odniesiono się do problematyki edukacji włączającej. Przedstawiono terminologię pojęcia oraz zaprezentowano główne założenia edukacji włączającej. Odniesiono się także do aktów prawnych regulujących kształcenie osób niepełnosprawnych w polskim szkolnictwie oraz zadań, które powinny stanowić dla współczesnego nauczyciela fundament. Wskazano na różnice występujące w edukacji integracyjnej i włączającej.

Słowa kluczowe


edukacja włączająca; inkluzja; integracja szkolna; szkoła specjalna; szkoła ogólnodostępna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baranowicz K., Czasopisma pedagogiczne jako źródło wiedzy o niesegregacyjnym kształceniu dzieci z niepełnosprawnością, [w:] Dyskursy pedagogiki specjalnej 8 : Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością, red. Cz. Kosakowski, A. Krause, M. Wójcik, Toruń – Olsztyn 2009.

Baranowicz K., Pozadydaktyczne efekty edukacji integracyjnej dzieci niepełnosprawnych, Łódź 2006.

Baranowicz K., Zakres pojęcia ,,integracja” w pedagogice specjalnej, [w:] Forum pedagogów specjalnych XXI wieku, t. 1, red. J. Pańczyk, Łódź 2002.

Chrzanowska I., Czy szkoła ogólnodostępna jest dostępna? Perspektywy powodzenia działań normalizacyjnych w edukacji uczniów upośledzonych umysłowo, [w:] Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, red. Z. Janiszewska-Nieścioruk, Kraków 2007.

Chrzanowska I., Edukacja włączająca – nowa jakość? Czy dotąd byliśmy pedagogicznie zacofani, [w:] Świat pełen znaczeń – kultura i niepełnosprawność, red. J. Baran, S. Olszewski Kraków 2006.

Fairbairn G., Fairbairn S., Integracja dzieci o specjalnych potrzebach, Warszawa 2000.

Firkowska-Mankiewicz A., Edukacja włączająca – wyzwaniem dla polskiej szkoły, „Szkoła Specjalna” 2004, nr 1.

Jachimczak B., Postawy wobec niepełnosprawności – szansa na społeczną akceptację, [w:] Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Konteksty pedagogiki specjalnej, t. II, red. T. Żółkowska, Szczecin 2007, s. 599.

Kamyk-Wawryszuk A., Zadania nauczyciela w klasie integracyjnej, [w:] Dyskursy pedagogiki specjalnej 8: Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością, red. Cz. Kosakowski, Kossakowski. Krause, M. Wójcik, Toruń – Olsztyn 2009.

Minczakiewicz E., Edukacja włączająca jako imperatyw normalizacji w biegu życia osób niepełnosprawnych, [w:] Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. Edukacja XXI wieku 16, red. D. Czajkowska- Ziobrowska, A. Zduniak, Poznań 2009.

Pulwarska V., Edukacja włączająca – wyzwanie dla polskiej szkoły ?, „Meritum” 2009, nr 2.

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Sens i granice zmiany edukacyjnej, Warszawa 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787