Pojęcie wartości. Kilka refleksji w perspektywie poglądów Jana Pawła II

Grzegorz Łuszczak

Abstrakt


Autor w publikacji odnosi się do wartości w kontekście teoretycznym. Swoje rozważania odnosi nie tylko do zinterpretowania zagadnienia, ale zaprezentowania funkcji, modeli i kategoryzacji wartości. Kwintesencją jest analiza systemu wartości w nurcie nauczania Jana Pawła II. Publikację kończy refleksja autora.


Słowa kluczowe


cywilizacja miłości; cywilizacja śmierci; człowiek; system wartości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzozowski P., Wzorcowa hierarchia wartości. Polska, europejska czy uniwersalna, Lublin 2007.

Denek K. , Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Toruń 1999.

Denek, Ku dobrej edukacji, Toruń – Leszno 2005.

Denek K., Morszczyńska U., Morszczyński W., Michałowski S. C., Dziecko w świecie wartości , cz. 1, Kraków 2003.

Głoskowska-Sołdatow M., Poszukiwanie aksjologicznego wymiaru wychowania, a system wartości nauczycieli i rodziców, [w:] U podstaw dialogu o edukacji, red. A. Karpińska, Białystok 2003.

Homplewicz J., Sposoby pojmowania wartości, „Wychowawca” 1999 nr 4.

Jan Paweł II, Fides et ratio, Tarnów 1988.

Jan Paweł II, Prymat wartości duchowych w wychowaniu młodych roku 2000, 18.03.1982, [w:] Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, V, 1, 1982, Poznań 1993.

Jan Paweł II, Przemówienie do profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 09.05.1987, Jakie są perspektywy tego pokolenia? „L' Ossertvatore Romano ” 1987, nr 5.

Jan Paweł II, Spotkanie Ojca Św. Jana Pawła II z młodzieżą akademicką, Warszawa 3.06.1979 r., [w:] Jan Paweł II, Wypłyń na głębię. Ojciec Św. do młodych Polaków, Warszawa 2006.

Mazur P., Wychowanie ku wartościom wyzwaniem dla współczesnej szkoły, [w:] Wybrane zagadnienia wychowania szkolnego – wokół wartości, red. P. Mazur, Lublin 2007.

Misztal M., Problematyka wartości w socjologii, Warszawa 1972.

Ossowski S., U podstaw estetyki, Warszawa 1958.

Ostrowska K. , W poszukiwaniu wartości, cz. 1, Gdańsk 1994.

Sztumski J., Społeczeństwo i wartości, Katowice 1992.

Wojciszke B. , Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2002.

Wojtyła K. , Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787