Zabawa drogą do samorozwoju dziecka. Zestawienie bibliograficzne w wybo-rze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie oraz jej filii

  • Agata Arkabus

Bibliografia

pomysłów na nauczanie zintegrowane relaksujących, rozwijających fantazję, zainteresowania i zdolności uczniów w klasach I–III / Jadwiga Stasica. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2003

[trzysta sześćdziesiąt pięć] dni twórczej zabawy : dla dzieci dwuletnich i starszych / Sheila Ellison, Judith Gray ; tł. Piotr Szymor. – Warszawa : Wydaw. W.A.B., cop. 2003 – Warszawa

Co dzień mądrzejsze : 365 gier i zabaw kształtujących charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka / Denise Chapman Weston, Mark S. Weston ; przeł. Zofia Czaniecka-Rodzik. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999

Czy potrafisz wygrać? : gry do szkoły i na wakacje / Mirosław Dąbrowski. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne : Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, 1992

Dobre chwile z naszym dzieckiem : zabawy sprzyjające rozwojowi charakteru / Hanna Olechnowicz. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1997

Dziecko – twórcą : propozycje metodyczne opracowane przez polonistów szkół podstawowych dzielnicy Kraków-Śródmieście : praca zbiorowa / [red. Grażyna Maszczyńska-Góra] ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie. – Kraków : Wydaw. WOM, 1993

Dziecko w świecie zabawy : o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji / red. Bronisława Dymara ; [tł. wstępu i niektórych streszczeń Andrzej Murzyn]. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2009

Dziecko w świecie zabawy : zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym / red. Bronisława Dymara ; [tł. wstępu i niektórych streszczeń Andrzej Murzyn]. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2009

Dziecko w zabawie i świecie języka / red. Anna Brzezińska, Tomasz Czub, Grzegorz Lutomski, Błażej Smykowski. – Poznań : Zysk i S-ka Wydaw., cop. 1995

Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2009

Gry i zabawy kształtujące pewność siebie / Rosemarie Portmann ; [przekł. z jęz. niem. Rita Malcher]. – Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2001

Gry i zabawy na każdą pogodę / Almuth Bartl ; przekł. Mirosława Chmielewska- -Dryszel. – Warszawa : Wydaw. MARBA CROWN, cop. 1996

Gry i zabawy na lekcji : propozycje do wykorzystania w kl. I–III / Aleksandra Dobrzyńska, Małgorzata Jurga. – Poznań : Oficyna Wydaw. G & P, 2001

Gry i zabawy ruchowe w szkołach specjalnych / Krystyna Gawlik, Anna Walaszczyk ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. – Katowice : Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego, cop. 2002

Gry i zabawy w kształceniu językowym : propozycje, scenariusze, projekty : praca zbiorowa / red. Halina Wiśniewska. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000

Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych / Teresa Siek-Piskozub. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1994

Gry i zabawy w przedszkolu : rozwijanie spostrzegawczości, kreatywności i inteligencji / D. Chauvel, V. Michel ; przeł. Marcin Zieliński. – Warszawa : Wydaw. Cyklady, 1999

Jak być lepszym w szkole : trening mentalny dla dzieci i młodzieży / Gunda Lang. – Siemianowice Śląskie : Wydaw. NEPTUN, cop. 1995

Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2006

Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności / Dale Scott Ridley, Bill Walther ; przeł. Krzysztof Rogowski. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005

Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia u dzieci : każde dziecko ma talent / Christoph Perleth, Tanja Schatz, Martina Gast-Gampe, Daniel Ringhande ; przekł. Maria Skalska. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003

Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata / Maria Kielar-Turska. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1992

Każde dziecko myśli inaczej : jak rozpoznać i rozwijać wrodzone zdolności dziecka / Lanna Nakone ; przeł. Anna Zeller. – Warszawa : Klub dla Ciebie, cop. 2008

Krok... w kierunku kreatywności : zabawy i ćwiczenia / Mariola Jąder. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2005

Metody pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Robert Domań. – Lublin : Wydaw. PRZEDSZKOLAK, 2003

Na tropie przygody / František Alexander Elstner ; przeł. Jan Stachowski, Andrzej Babuchowski ; wstępem opatrzył Paweł Wieczorek. – Katowice : Śląsk, cpo. 1989

Nauka czytania przez zabawę / Jackie Silberg ; przekł. Robert Waliś. – Warszawa : Wydaw. K.E. LIBER, 2005

Nowe pomysły zabaw na lekcje religii : do wykorzystania w szkole i w parafii / Kerstin Kuppig ; [tł. Edyta Panek]. – Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2003

Odkryj silne strony twojego dziecka / Jenifer Fox ; przedmowa Marcus Buckingham ; przeł. Dariusz Bakalarz. – Warszawa : MT Biznes, cop. 2009

Odkrywamy fantastyczne światy : zabawy i inscenizacje dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat / Sylvia Schopf ; przeł. Magdalena Jałowiec. – Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2003

Poznawanie zmysłów przez zabawę / Jackie Silberg ; [tł. Dorota Ściepko-Cram]. – Warszawa : Wydaw. K.E. LIBER, 2007

Radość zabawy : zabawy na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży / Ulrich Vohland ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. – Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2000

Rok z dziećmi i z przyrodą : jak słuchać, odczuwać, oglądać i podziwiać / Gisela Preuschoff ; przeł. Ryszard Zajączkowski. – Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2000

Rozumiemy się dobrze! : zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym oparte na współdziałaniu / Andrea Erkert ; przekł. z jęz. niem. Edyta Dróżdż. – Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, cop. 2009

Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych : zarys metodyki / red. Jerzy Kujawiński. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1990

Rozwijanie pojęć przyrody nieożywionej u dzieci sześcioletnich / Danuta Al-Khamisy. – Warszawa : Wydaw. Żak, 1996

Rozwój pamięci w dzieciństwie / Maria Jagodzińska. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003

SMS do Kleopatry : nauczanie historii przez zabawy aktywizujące / Karl-Hermann Schneider, Renate Schneider ; [przeł. Ryszard Zajączkowski]. – Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2006

Świetne zabawy dla małych dzieci : ponad 100 zabaw rozwijających pewność siebie, umiejętności rozwiązywania problemów oraz zdolność współpracy / Rae Pica ; tł. Klaudyna Mazurek. – Warszawa : LIBER, 2006

Teatr w szkole : propozycje zabaw dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat / Irene Flemming, Fritz Jürgen ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. – Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2002

Twoje dziecko jest inteligentne : jak poznać i rozwijać jego umysł / Dawna Markova, Anne Powell ; przeł. Marta Lewandowska. – Wyd. 2. – Warszawa : Książka i Wiedza, 2006

W przedszkolu : propozycje ćwiczeń, zabaw i eksperymentów / Sandra Hänsch, Gabriele Wensky, Jutta Eichhorn ; tł. Aldona Szymaszek. – Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2005

Wczesne czytanie : gry, zabawy, ćwiczenia i piosenki, które obudzą w dzieciach zainteresowanie czytaniem / Pam Schiller ; [tł. Robert Waliś]. – Warszawa : Wydaw. K.E. LIBER, 2005

Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Beata Kulisiewicz. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2007

Wyobraź sobie, że... : ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów / Stephen Bowkett ; przeł. Krzysztof Kruszewski. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

Zabawa na każdy dzień / Elio Giacone, Massimo Schiavetta. – Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 1998

Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach / Elżbieta Maria Minczakiewicz. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2006

Zabawy aktywizujące w przedszkolu / Brigitte vom Wege, Mechthild Wessel. – Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2005

Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej / Bożena Muchacka. – Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1999

Zabawy dla maluchów : różne propozycje dla dzieci w wieku przedszkolnym / Almuth Bartl, Cornelia Nitsch ; [przeł. Edyta Panek]. – Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2003

Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli / Zofia Bogdanowicz. – Wyd. 6. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, cop. 1990

Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. – Wyd. 4. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2007

Zabawy i ćwiczenia w edukacji komunikacyjno-drogowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Jan Frątczak, Emilia Frątczak. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1995

Zabawy i gry ruchowe na cztery pory roku : jesień / Marian Bondarowicz. – Warszawa : Wydaw. Bellona, 1995

Zabawy i gry ruchowe na cztery pory roku : lato / Marian Bondarowicz. – Warszawa : Wydaw. Bellona, 1996

Zabawy i gry ruchowe na cztery pory roku : wiosna / Marian Bondarowicz. – Warszawa : Wydaw. Bellona, 1996

Zabawy i gry ruchowe na cztery pory roku : zima / Marian Bondarowicz. – Warszawa : Wydaw. Bellona, 1995

Zabawy na chwilkę : (w domu, w przedszkolu i w szkole) / Irene Flemming ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. – Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 1999

Zabawy plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym / Igor Buszkowski. – Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, cop. 2008

Zabawy rozwijające inteligencję / Rosemarie Portmann ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. – Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2003

Zabawy ruchowe dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych / Vlasta Karásková ; [red. polonistyczna Aleksandra Wodzińska ; il. Magdalena Kowalczyk]. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2010

Zabawy tropiące w edukacji przedszkolnej / Bożena Muchacka, Irena Suchanek. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2000

Zabawy w grach sportowych / Marian Bondarowicz. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1998

Zabawy w naturze : na każdą porę roku / Rolf Patermann ; [przeł. Magdalena Jałowiec]. – Wyd. 2. – Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2001

„Dobra” zabawka, czyli... jaka? / Maria Broda-Bajak // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 12, s. 60–61

Będę uczniem : zabawy wspomagające rozwój dziecka sześcioletniego / Beata Bielska // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 10, s. 74–78

Co się kryje za naszymi zabawkami? / oprac. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 12, s. 62–64

Dziecko samodzielnym kreatorem świata zabawy / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 3, s. 8–11

Gry i zabawy interakcyjne jako czynnik wspierania socjalizacji dziecka i kształtowania jego osobowości / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 2, s. 54–66

Gry i zabawy rozwijają pomysłowość dzieci // Bliżej Przedszkola. – 2011. nr 1, s. 94–95

O rozwijaniu zdolności do uczenia się dzieci : część druga – zabawy i ćwiczenia pomagające dzieciom obdarzać uwagą i porozumiewać się w przedszkolu, w szkole i w domu / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 4, s. 10–13

O rozwijaniu zdolności do uczenia się dzieci : część trzecia – zabawy i gry kształtujące u dzieci wytrwałość w dążeniu do celu i przyjemne poczucie sprawstwa / Edyta Gruszczyk- Kolczyńska // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 5, s. 6–10

O zabawkach kształtujących świadomość estetyczną u dzieci / Barbara Sarota // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 12, s. 65–67

Radość i powaga zabawy / Zofia Włodowska // Wychowanie na co Dzień. – 1994, nr 11/12, s. 21–23

Radość i powaga zabawy / Zofia Włodowska // Wychowanie na co Dzień. – 1994, nr 11/12, s. 21–23

Radość tworzenia : od pomysłu do prezentacji / Anna Goryczka // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 2, s. 60–65

Radość zabawy a cechy dziecięcości / Bronisława Dymara // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 9, s. 22–24

Rola gier ruchowych w kształtowaniu pozytywnych postaw społecznych / Jerzy Oniszko // Lider. – 2009, nr 10, s. 26

Rozbudzanie motywacji do działania poprzez gry i zabawy : scenariusz zajęć do kl. I–III (nauczanie zintegrowane) / Maria Podsadowska // Lider. – 2001, nr 5, s. 30

Rozwijanie dyspozycji twórczych uczniów w sytuacjach zabawowych / Ewa Ogrodzka- -Mazur // Ruch Pedagogiczny. – 2000, nr 1/2, s. 85–95

Społeczny charakter zabaw dzieci / Bożena Grzeszkiewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 3, s. 5–8

Środowisko rodzinne a zabawy i gry ruchowe dzieci / Chatys Wioletta // Lider. – 2001, nr 3, s. 27–29

Terapia w piaskownicy / Łukasz Müldner-Nieckowski, Krzysztof Rutkowski // Psychoterapia. – 2005, nr 3, s. 63–68

Wpływ zabawy na osobowość dziecka / Bronisław Getka // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 6, s. 11–12

Wychowawcze znaczenie zabaw i gier ruchowych / Radosław Muszkieta, Michał Bronikowski // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 2/3, s. 13–17

Zabawa jako środek wspomagania emocjonalno-społecznego rozwoju dzieci w przedszkolu / Małgorzata Kowalik-Olubińska // Wychowanie na co Dzień. – 1995, nr 12, s. 14–16

Zabawa słowem w bibliotece szkolnej / Lucyna Babicka // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 12, s. 15

Zabawy tematyczne kształtujące umiejętność rozwiązywania problemów indywidualnie i grupowo / Teresa Zygmunt // Lider. – 2001, nr 9, s. 20–21

Opublikowane
2017-07-06
Jak cytować
Arkabus, A. (2017). Zabawa drogą do samorozwoju dziecka. Zestawienie bibliograficzne w wybo-rze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie oraz jej filii. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, (20-21/2-3), 107-111. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/887