Gotowość szkolna sześciolatków jako instrument rynkowej polityki oświatowej

Bogusław Śliwerski

Abstrakt


Przedmiotem analizy jest upolitycznienie w polskim systemie szkolnym wieku obowiązku szkolnego w ramach wdrażanej przez ministerstwo edukacji od 2009 r. zmiany ustrojowej. Odpowiadam na pytanie, czy rzeczywiście sześciolatki są do tej zmiany gotowe, dojrzałe? Czy poradzą sobie w szkole, która konstruuje proces uczenia się w sposób już radykalnie odmienny od przedszkolnego? Problem nie sprowadza się bowiem do dojrzałości psychofizycznej, ale do dojrzałości instytucjonalnej i obowiązującego curriculum. Argumentacja władz edukacyjnych nie ma nic wspólnego z naukową, gdyż nie o wspieranie rozwoju dzieci chodziło w tej zmianie, ale o jak najwcześniejsze wypchnięcie absolwentów obowiązkowego szkolnictwa na rynek pracy. Wykazuję, jak powoływanie się przez władze na brytyjskie rozwiązania w tym zakresie służy jedynie manipulacji politycznej.

Słowa kluczowe


edukacja przedszkolna; obowiązek szkolny; dojrzałość szkolna; polityka oświatowa; manipulacja polityczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Christ M., „Doniesienie z pola walki” – doświadczenia z diagnozowania gotowości szkolnej dzieci, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 33(2014)3.

Gmerek T., Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji, „Impuls”, Kraków 2011.

Grabek A., Przedszkolne litery na cenzurowanym, http://www.rp.pl/artykul/19,968719-Przedszkolne-litery-na-cenzurowanym.html, (dostęp: 11.01.2013).

http://www.ibe.edu.pl/images/wydawnictwo/ulotki/EE_szesciolatki_okok.pdf, (dostęp: 9.12.2014).

http://www.ibe.edu.pl/images/wydawnictwo/ulotki/EE_szesciolatki_okok.pdf, (dostęp: 9.12.2014).

http://www.ive.edu.pl/pl/media-prasa/aktualnosci-prasowe/197-zlainterpretacja-wynikow-analiz-ibe-nie-może-podwazac-reformy, (dostęp: 14.06.2013).

Kaczan R., Rycielski P., Co wiemy o sześciolatkach w szkole na podstawie badań? Umiejętności matematyczne. Czytanie. Pisanie. Opinie rodziców o dzieciach i placówkach, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.

Konopnicki J., Eksperymentalne szkolnictwo w Anglii i Szkocji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964.

Kormanowa Ż., Reforma szkolnictwa w Anglii i we Francji, PZWS, Warszawa 1946.

Kotłowski K., Szkoła angielska po drugiej wojnie światowej, PZWS, Warszawa 1960.

Mikiewicz P., Kapitał społeczny i edukacja, PWN, Warszawa 2014.

Program grup przedszkolnych, http://www.przedszkole1.rabka.pl/index.php/grupa-ekoludki, (dostęp: 9.12.2014).

Sandiford P., (przeł.) W. Gumplowicz, (uzupełnił wizytator) J. Hellman, Szkolnictwo angielskie, Wyd. „Nasza Księgarnia”, Warszawa–Łódź 1927.

Swianiewicz P. (red.), Edukacja przedszkolna, Wyd. ICM, Warszawa 2012.

Swianiewicz P., Krukowska J., Lackowska-Madurowicz M., Polityka samorządów gminnych wobec edukacji przedszkolnej, ORE, Warszawa 2012.

Szewczuk K., Gotowość szkolna dzieci 5- i 6-letnich w zakresie kompetencji matematycznych – analiza porównawcza, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 33(2014)3.

Trzy pytania do prof. Anny Brzezińskiej, http://eduentuzjasci.pl/pl/wydarzenia/index.php?option=com_content&view=article&id=609, (dostęp: 14.06.2013).
DOI: https://doi.org/10.14632/eetp_34.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787