Wprowadzenie

Bibliografia

N, N., Mci Panie MONITOR, „Monitor” 1774, nr 48, s. 387-388.

Z. Kmiecik, Prasa warszawska w okresie pozytywizmu (1864-1885), Warszawa 1971, s. 182-188;

Z. Kmiecik, Prasa warszawska w latach 1886-1904, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989, s. 169-175.

J. Jarowiecki, Prasa na ziemiach polskich XIX i XX wieku, Wrocław 2013.

J.Z. Białek, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939, Warszawa 1987, s. 188-210.

I. Michalska, Czasopisma Związku Nauczycielstwa Polskiego dla dzieci w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, Łódź 1994; J. Jarowiecki, Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżowa w latach 1918-2000, Wrocław 2016.

S. Frycie, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970, Warszawa 1982, s. 180-219.

M. Rogoż, Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia” w latach 1945-1989, Kraków 2009.

Cz. Majorek, Warsztat badawczy historyka wychowania dziejów najnowszych, [w:] Stan i perspektywy historii wychowania, red W. Jamrożek, Poznań 1995, s. 60.

Opublikowane
2018-01-17
Jak cytować
Michalski, G. (2018). Wprowadzenie. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(4(46), 8. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/979