Pękala, Anna, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska