Tomas, Iwona, University of Silesia in Katowice, Polska