Wojciechowska, Katarzyna, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Polska