Vol 12, No 2(44) (2017)

Wielokulturowość jako model edukacji otwartej

Spis treści

Introduction

Katarzyna Szewczuk
PDF
7-8
Katarzyna Szewczuk
9-10

Scientific articles

Anna Czyż
PDF
13-24
Katarzyna Wojciechowska
PDF
25-42
Barbara Smoter, Katarzyna Smoter
PDF
43-57
Joanna Skibska
PDF
59-70

Teaching Foreing Languages to Children - Scientific articles

Aneta Kamińska
73-85

Teaching Foreing Languages to Children - Practice

Le facteur n’est pas passé – francuski dla przedszkolaków. Propozycje gier, zabaw i zadań językowych
Tatiana Konderak
PDF
87-94

Reviews

Twórczość pedagogiczna nauczycieli jako wyzwanie cywilizacyjne XXI wieku. Recenzja książki: Marzenna Magda-Adamowicz, Twórczość pedagogiczna nauczycieli w kontekście systemowym. Źródła, koncepcja i identyfikacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
Karolina Grzemna, Klaudia Żernik
PDF
97-103
Muzeum jako miejsce – przestrzeń edukacji Recenzja książki: Renata Pater, Edukacja muzealna – muzea dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ss. 228.
Anna Królikowska
PDF
105-108

Conference Reports

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego „Twórczość w praktyce dydaktyczno--wychowawczej”, które odbyło się 26 kwietnia 2017 r. w Akademii Ignatianum w Krakowie
Maria Szymańska
PDF
111-115
Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Metodycznego „Innowacje w edukacji”. UMSC Lublin, 22–23 maja 2017 r.
Barbara Surma
PDF
117-119