Fuertes, Maria Teresa, Universitat Internacional de Catalunya, Hiszpania