Aktualności

Tematy numerów w roku 2019

 

Vol. 14, 2019/1, No.51

Być dzieckiem we współczesnym świecie - między infantylizmem a prawomocnością

(termin nadsyłania tekstów: 15.01. 2019

To Be a Child in the Modern World - Between Infantilism and Empowerment

(apers submission deadline: 15.01. 2019)

Vol. 14, 2019/2, No.52

W poszukiwaniu modelu efektywnego kształcenia nauczycieli edukacji elementarnej

(termin nadsyłania tekstów: 15.03. 2019)

In Search of a Model of Effective Teacher Education

(papers submission deadline: 15.03. 2019)

Vol. 14, 2019/3, No.53

Rozwój pedagogiki przedszkolnej w Polsce i na świecie

(termin nadsyłania tekstów: 30.04. 2019)

Development of Pre-school Education in Poland and in the World

(papers submission deadline: 30.04. 2019)

Vol. 14, 2019/4, No.54

Edukacja STEM – rozwijanie myślenia naukowego w przedszkolu

(termin nadsyłania tekstów: 01.09. 2019)

STEM Education – Developing Scientific Thinking in Pree-school
(papers submission deadline: 01.09. 2019)

 
Opublikowane: 2018-12-07
 

ORCID - informacje dla Autorów

 

Wszystkich Autorów prosimy o zarejstrowanie się na stronie https://orcid.org w celu pobrania swojego numeru identyfikacyjnego, który należy wkleić w swoich metadanych.

W tym celu proszę link zacząć od http:// (usunąć "s") i po zalogowaniu się na stronie EETP wpisać w odpowiednie miejsce swój numer ORCID.

Redakcja EETP

 
Opublikowane: 2018-07-11
 

Informacje dla Autorów

 

Autorów, którzy chcą opublikować swój artykuł w kwartalniku EETP prosimy o zarejestrowanie się na stronie i przesłanie pliku do recenzji (bez swoich danych) oraz pliku pomocniczego (z danymi Autora). Przy rejestracji należy wpisac swój numer ORCID pobrany z https://orcid.org - należy link zacząć od http://

Tylko artykuły przesłane na stronę EETP będą podlegały procesowi recenzji.

W trakcie procedury przesyłania tekstu proszę wybrać jedną z opcji dotyczących działu. Obecnie mamy dział: artykuły naukowe; nauczanie dzieci języków obcych - artykuły naukowe; nauczanie dzieci języków obcych - praktyka; recenzje; sprawozdania z konferencji.

 
Opublikowane: 2018-05-22
 
1 - 3 z 3 elementów