Ocena transparentności postępowania badawczego. Implikacje dla badań nad dzieciństwem

Sławomir Pasikowski

Abstrakt


Głównym celem artykułu jest prezentacja aplikacji metody szybkiego przeglądu w ocenie transparentności raportów z badań empirycznych. W dobie rosnącej liczby publikacji referujących wyniki badań nad dzieckiem i dzieciństwem oraz towarzyszącej temu przyrostowi potrzebie dysponowania środkami selekcji źródeł informacji metoda szybkiego przeglądu wydaje się interesującą propozycją wstępnego określania wiarygodności raportów badawczych. W pierwszej części artykułu przedstawiona została idea metody szybkiego przeglądu oraz zagadnienie transparentności raportów badawczych. Druga część poświęcona została ilustracji zastosowania tej metody na przykładzie autorskich badań i z użyciem autorskiego instrumentu. Analiza zgromadzonych danych dostarczyła rezultatów pozwalających określić poziom transparentności raportów oraz scharakteryzować jakość wykorzystywanych rozwiązań. Okazało się między innymi, że transparentność raportów z badań podlega zróżnicowaniu ze względu na strategię badań oraz że poziom zaawansowania zastosowanych rozwiązań analitycznych pozostaje z nią w związku. Metoda szybkiego przeglądu oraz zaprezentowane narzędzie znajdują szczególne zastosowanie, gdy mimo presji czasu oraz niedostatecznych kompetencji metodologicznych pojawia się potrzeba oceny wiarygodności publikowanych wyników badań.


Słowa kluczowe


raport z badań; transparentność; metoda szybkiego przeglądu; badania nad dzieciństwem; edukacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ajdukiewicz K., Język i poznanie, t. 2, PWN, Warszawa 1965.

Cox D., Applied Statistics: A Review, „The Annals of Applied Statistics”, 1(2007) 1, p. 1–16.

Haby M.M. i in., What are the Best Methodologies for Rapid Reviews of the Research Evidence for Evidence-Informed Decision Making in Health Policy and Practice: a Rapid Review, „Health Research Policy and Systems” 14, 2016, 83.

Hutchinson S.R., Lovell C.D., A Review of Methodological Characteristics of Research Published in Key Journals in Higher Education: Implications for Graduate Research Training, „Research in Higher Education” 45, 2004, 4.

Johnston L., Software and Method: Reflections on Teaching and Using QSR NVivo in Doctoral Research, „Inernational Journal of Social Research Methodology” 9, 2006, 5.

Lee M.-H., Wen L., Tsai C.-C., Research Trends in Science Education from 2003 to 2007: A Content Analysis of Publications in Selected Journals, „International Journal of Science Education”, 31, 2009, 15.

Kehily M.J., Zrozumieć dzieciństwo: wprowadzenie w kluczowe tematy i zagadnienia, [w:] Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, red. M.J. Kehily, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

Lista ministerialna czasopism naukowych z roku 2010, część B.

Pasikowski S., Kultura metodologiczna i raportowanie badań empirycznych publikowanych w wiodących czasopismach poświęconych zagadnieniom edukacji, „Kultura i Edukacja”, 2014, 2.

Pasikowski S., Transparency of Research Published in the Leading Polish Educational Journals, [in:] INTED 2014 Proceedings, ed. A.L.L. Gómez Chova, IATED Academy, Valencia 2014.

Pasikowski S., Transparentność w publikowaniu wyników badań empirycznych poświęconych edukacji, „Przegląd Badań Edukacyjnych” 16, 2013, 1.

Spencer L. i in., Quality in Qualitative Evaluation: A framework for Assessing Research Evidence. A Quality Framework, National Centre for Social Research, 2003.

Such J., Szcześniak M., Filozofia nauki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.

Tricco A.C. i in., A Scoping Review of Rapid Review Methods, „BMC Medicine” 2015, e224.

Tsai C.-C., Wen L., Research and Trends in Science Education from 1998 to 2002: a Content Analysis of Publication in Selected Journals, „International Journal of Science Education” 27, 2005, 1.

Varker T. i in., Rapid Evidence Assessment: Increasing the Transparency of an Emerging Methodology, „Journal of Evaluation in Clinical Practice” 2015, 21.

Walker V., Transforming Science into Law: Default Reasoning in International Trade Disputes, [in:] Rescuing Science from Politics Regulation and the Distortion of Scientific Research, ed. W. Wagner, R. Steinzor, Cambridge University Press, New York 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.14632/eetp.2018.13.50.27

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787