Budowanie abstrakcyjnych pojęć geometrycznych poprzez twórczą aktywność dzieci i nauczyciela...

  • Anna Malina
Słowa kluczowe: abstrakcyjne pojęcia geometryczne, twórcza aktywność dziecka, figury płaskie, bryły geometryczne, relacje przestrzenne, aktywności geometryczne, kształty

Abstrakt

Dziecko w pierwszych kilku latach życia operuje trójwymiarowymi przedmiotami realnego świata. Jednak przychodzi taki moment w edukacji, gdy jego aktywność zostaje sprowadzona do działań w wymiarze płaszczyzny. Funkcjonowanie na płaszczyźnie wymaga rozumienia pojęć i operowania specyficznymi własnościami figur geometrycznych. Wspieranie dziecka w tym obszarze wymaga od nauczyciela wielu zabiegów, które pozwolą wytworzyć w dziecięcym umyśle coraz bogatsze rozumienie takich pojęć, jak prosta, trójkąt czy sześcian. Kreatywność dziecięca obecna w edukacji niesie z sobą radość tworzenia, pozytywne emocje, naturalną możliwość sprawdzania, eksperymentowania, wyciągania wniosków i porównywania. Twórcza aktywność matematyczna? Jakie daje możliwości i korzyści? Po co jest potrzebna i konieczna w kształtowaniu pojęć i umiejętności geometrycznych?

Bibliografia

A guide to effective instruction in mathematics. Kindergarten to Grade 3, Geometry and Spatial Sense, Ontario Education excellence for all, 2005.

Clements. D., Young Children Idea about Geometric Shapes, “Teaching Children Mathematics” 6(April 2000), 482-488.

Daro P., Mosher F.A., Corcoran T., Learning Trajectories in Mathematics: A Foundation for Standards, Curriculum, Assessment, and Instruction, Consortium for Policy Research in Education, Philadelphia 2011.

Nowik J., Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, NOWIK Sp.j., Opole 2011.

Swoboda E., Regularności geometryczne w uczeniu się dzieci, [w:] Dziecko i matematyka, red. J. Guneaga, E. Swoboda, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 45-57.

Treliński G., Trelińska U., Kształtowanie pojęć geometrycznych na etapie przeddefinicyjnym, Mat & Met, Kielce 1996.

Van Hiele P.M., Developing Geometric Thinking through Activities That Begin with Play, “Teaching Children Mathematics” 6(February 1999), 310-316.

Opublikowane
2016-07-06
Jak cytować
Malina, A. (2016). Budowanie abstrakcyjnych pojęć geometrycznych poprzez twórczą aktywność dzieci i nauczyciela. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, (26/4), 29-36. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/313