Uniwersytet Łódzki dla Dzieci. Kilka spostrzeżeń po pierwszej edycji

  • Sandra Kmieciak Uniwersytet Łódzki Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych
Słowa kluczowe: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet dla Dzieci, warsztaty, wykłady, Studenckie Koło Naukowe Teatrologów UŁ, teatrologia, teatr lalek, światło w teatrze

Abstrakt

Artykuł „Uniwersytet Łódzki dla Dzieci. Kilka spostrzeżeń po pierwszej edycji” dotyczy doświadczeń organizatorów po pierwszej edycji projektu. Szczegółowo opisane zostały warsztaty prowadzone przez Studenckie Koło Naukowe Teatrologów pod tytułem „Światło w teatrze i teatr lalkowy”, ich cele, sposoby przekazywania wiedzy oraz wnioski.
Opublikowane
2017-07-06
Jak cytować
Kmieciak, S. (2017). Uniwersytet Łódzki dla Dzieci. Kilka spostrzeżeń po pierwszej edycji. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, (20-21/2-3), 31-36. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/876