Tematy numerów w roku 2020

2019-11-12

Vol. 15, 2020/1, No.55

Dziecko i dorosły w cyfrowym świecie

 (termin nadsyłania tekstów: 31.01. 2020)

Ze względu na prośbę Autorów termin został przesunięty z 15 stycznia na 31.

Child and Adult in the Digital World 

 (papers submission deadline: 31.01. 2020)

Vol. 15, 2020/2, No.56

Opowieści w życiu dziecka

 (termin nadsyłania tekstów: 15.03. 2020)

Stories in Children's Life

 (papers submission deadline: 15.03. 2020)

Vol. 15, 2020/3, No.57

From Exclusion to Inclusion

 (papers submission deadline: 15.05. 2020)

Od wykluczenia do inkluzji

 (termin nadsyłania tekstów: 15.05. 2020)

Vol. 15, 2020/4, No.58

Edukacja żywieniowa

 (termin nadsyłania tekstów: 15.07. 2020)

Nutrition education

(papers submission deadline: 15.07. 2020)