Tematyka numerów na rok 2022

2021-10-12

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami i do przesyłania tekstów.

EETP Vol. 17, 2022/1 No.64

Ekologia integralna w przedszkolu i szkole
Termin nadsyłania tekstów: 31. 12. 2021

Integral Ecology in Preschool and School
Paper submission deadline: 31.12.2021

EETP Vol. 17, 2022/2 No.65

Kreatywność i przedsiębiorczość – wyzwaniem XXI wieku
Termin nadsyłania tekstów:  31.01.2022

Creativity and Entrepreneurship - a Challenge of the 21st Century
Paper submission deadline:  31.01.2022

EETP Vol. 17, 2022/3 No.66

Filozofia dla dzieci
Termin nadsyłania tekstów: 30.04.2022 

Philosophy for Children
Paper submission deadline:  30.04.2022 

EETP Vol. 17, 2022/4 No.67

Wychowanie do wartości
Termin nadsyłania tekstów: 31.08.2022

Education to Values
Paper submission deadline:  31.08.2022