Tematyka numerów na rok 2022

2021-10-12

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami i do przesyłania tekstów.

 

EETP Vol. 17, 2022/4 No.67

Wychowanie do wartości
Termin nadsyłania tekstów: 31.08.2022

Education to Values
Paper submission deadline:  31.08.2022