EETP Vol. 18, 2023/1. No 68

2022-05-07

Zapraszamy do przygotowania tekstów do kolejnego numeru, który planujemy opublikować w roku 2023. Tematem pierwszego numeru jest "Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w procesie przemian". Termin nadsyłania artykułów to 15 listopada 2022 roku.