Zabawki w cyfrowym świecie - implikacje edukacyjne

Słowa kluczowe: zabawka, zabawki elektroniczne, technologie cyfrowe, Internet, środowisko wirtualne, bezpieczeństwo dziecka

Abstrakt

Celem opracowania jest ukazanie trendów, jakie zachodzą współcześ­nie w procesie rozwoju zabawek bazujących na technologiach cyfrowych, i związanych z tym implikacji. W artykule opisano główne przeobrażenia dokonujące się w świecie zabawek pod wpływem ekspansji mediów i technologii cyfrowych oraz wynikające z tego faktu konsekwencje dla rodziców i opiekunów. Przedstawiono przykłady elektronicznych zabawek i ich możliwości. Omówiono również różnorodne aspekty i konteksty oddziaływania nowych mediów, które dzieci bardzo często traktują jako przedmioty służące do zabawy. W dzisiejszym świecie rzeczywistość coraz bardziej miesza się z przestrzenią wirtualną. Dotyczy to szczególnie doświadczeń dzieci, gdyż to właśnie dla nich obie one stanowią już naturalne środowisko dorastania i rozwoju. W wielu sytuacjach technologia tak głęboko przenika naszą codzienność, że coraz trudniej wytyczyć wyraźną granicę pomiędzy nimi. Rodzi to istotne konsekwencje dla procesu kształcenia i wychowania młodego pokolenia oraz może wpływać na jakość relacji dziecka z rodzicem.

Bibliografia

Borkowska A., Dzieci w świecie gier komputerowych. Poradnik nie tylko dla rodziców. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016; https://akademia.nask.pl/publikacje/Dzieci-w-%C5%9Bwiecie-gier-komputerowych.pdf (dostęp: 13.05.2018).

Brzezinska A.I., Batkowski M., Kaczmarska D., Włodarczyk A., Zamecka N., O roli zabawy w przygotowaniu dziecka do dorosłego życia, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2011, nr 10.

Chaudron S. i in., Kaleidoscope on the Internet of Toys – Safety, Security, Privacy and Societal Insights, EUR 28397, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017; http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC105061/jrc105061_final_online.pdf (dostęp: 12.05.2018).

Kabacińska K., Od grzechotki do... – słów kilka o zabawkach dziecięcych, „Studia Edukacyjne”, 2010, nr 11.

Levin D.E., Rosenquest B., The Increasing Role of Electronic Toys in the Lives of Infants and Toddlers:should we be Concerned?, „Contemporary Issues in Early Childhood”, 2001, vol. 2, no 2.

Mascheroni G., Holloway D. (Eds.), The Internet of Toys: A report on Media and Social Discourses Around Young Children and IoToys. DigiLitEY 2017; http://digilitey.eu/wp-content/uploads/2017/01/IoToys-June-2017–reduced.pdf (dostęp: 12.05.2018).

Muchacka B., Zabawa w poznawczym rozwoju dziecka, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”, 2014, vol. 2, nr 1(3).

Slutsky R., Slutsky M., DeShetler L.M., Playing with Technology: Is it All Bad?Technology and Play: What do You Need to Know?,„Dimensions of Early Childhood”, 2014, vol. 42, no 3.

Słownik Języka Polskiego PWN; https://sjp.pwn.pl/sjp (dostęp: 13.05.2018).

https://www.sphero.com/starwars/bb8 (dostęp: 14.09.2018).

http://www.hatchimals.com/pl_pl/toys/ (dostęp: 14.09.2018).

http://www.wonderpolska.pl/product-pol-6–DASH.html (dostęp: 14.09.2018).

https://www.xyzprinting.com/en-US/product/da-vinci-minimaker (dostęp: 14.09.2018).

http://www.anki.com/en-us/overdrive (dostęp: 14.09.2018).

https://www.carltonbooks.co.uk/series/digital-magic-books (dostęp: 14.09.2018).

Opublikowane
2018-10-08
Jak cytować
Pulak, I. (2018). Zabawki w cyfrowym świecie - implikacje edukacyjne. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 13(3(49), 189-201. https://doi.org/10.14632/eetp.2018.13.49.189