Kreatywność i zaangażowanie rodziców we wczesną edukację dzieci w podejściu i filozofii Reggio Emilia

Słowa kluczowe: dzieci, kreatywność, zaangażowanie rodziców w edukację, wczesna edukacja, filozofia edukacyjna Reggio Emilia

Abstrakt

W niniejszym artykule autorzy omawiają znaczenie kreatywności oraz zaangażowania rodziców we wczesną edukację instytucjonalną dziecka na przykładzie metody Reggio Emilia. Głównymi aspektami takiego zaangażowania są zapewnienie jakości edukacji, wsparcie dziecka, współpraca nauczycieli z rodzicami oraz pozytywna informacja zwrotna. Autorzy tego artykułu zajmują się również jednym z głównych aspektów wczesnej edukacji dziecka – kreatywnością i jej znaczeniem dla rozwoju psychospołecznego dziecka. Program nauczania przedszkolnego został opracowany dla dzieci w placówkach edukacji przedszkolnej, aby zapewnić im bogate doświadczenie edukacyjne i pomóc we właściwym rozwoju. Edukacja kreatywna rozpoczyna się od najmłodszych lat, dlatego przedszkola i rodziny odgrywają bardzo istotną rolę we wspieraniu i rozwijaniu kreatywności w codziennych sytuacjach rozwojowych dzieci. Podkreśla się, że bycie kreatywnym polega przede wszystkim na podejmowaniu inicjatyw i innowacyjnych zachowań. Są to cechy wymagane we współczesnym społeczeństwie, zwłaszcza przez pracodawców w sektorze prywatnym i publicznym. Jednak proces angażowania rodziców w edukację dziecka zaczyna się już na etapie przedszkolnym i odgrywa najważniejszą rolę także w socjalizacji dziecka. Podkreśla się również, że jeśli dzieci czują wsparcie obu podmiotów wychowania (nauczyciela i rodziców) w procesie wychowania przedszkolnego, czują się bezpieczniej, bardziej komfortowo i dużo pewniej.

Biogram autora

Maciej Kołodziejski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab., prof. UMK w Toruniu, Katedra Edukacji Wczesnej i Obywatelskiej, Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, pedagog i muzyk, rzeczoznawca podręczników do muzyki MEN, autor kilku monografii autorskich, redaktor kilkunastu monografii zbiorowych, autor kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów naukowych, recenzent w czasopismach naukowych. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół obszarów pedagogiki muzyki, wczesnej edukacji muzycznej, szkolnej edukacji artystycznej, pedagogiki twórczości i kreatywności, pedeutologii.

Bibliografia

Amabile T.M. (1989). Growing up creative: Nurturing a lifetime of creativity, New York: Crown House Publishing Limited.

Babakr Z.H., Mohamedamin P., Kakamad K. (2019). Piaget’s cognitive developmental theory: Critical review, “Education Quarterly Reviews”, vol. 2, no. 3, pp. 517–524. DOI: 10.31014/aior.1993.02.03.84.

Cadwell L.B. (1997). Bringing Reggio Emilia home: An innovative approach to early childhood education, New York: Teachers College Press.

Davidson C.N. (2011). Collaborative learning for the digital age, “The Chronicle of Higher Education”, https://www.chronicle.com/article/collaborative-learning-for-the-digital-age/ (accessed: 31.05.2021).

Dere Z. (2019). Investigating the creativity of children in early childhood education institutions, “Universal Journal of Educational Research”, vol. 7, no. 3, pp. 652–658. DOI: 10.13189/ujer.2019.070302.

Dewey J. (2010). Professional spirit among teachers, [in:] D.J. Simpson, S.F. Stack (eds.), Teachers, leaders and schools: Essays by John Dewey, Carbondale (IL): Southern Illinois University Press, pp. 37–40.

Gandini L., Etheredge S., Hill L. (eds.) (2008). Insights and inspirations from Reggio Emilia: Stories of teachers and children from North America, Worcester: Davis Publications.

Kernan M. (2012). Parental involvement in early learning, The Hague: ICDI and Bernard van Leer Foundation.

Kołodziejski M. (2010). The role of family and school in developing child’s musical attitudes – Let us appreciate the power of music, [in:] Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. Zinātnisko rakstu krātjums. II, Daugavpils: Daugavpils Universitātes, Akadēmiskais Apgāds “Saule”, pp. 193–207.

Lindsay G.M. (2015). Reflections in the mirror of Reggio Emilia’s soul: John Dewey’s foundational influence on pedagogy in the Italian educational project, “Early Childhood Education Journal”, vol. 43, no. 6, pp. 447–457. DOI: 10.1007/s10643-015-0692-7.

Malaguzzi L. (1998). History, ideas, and basic philosophy: An interview with Lella Gandini, [in:] C. Edwards, L. Gandini, G. Forman (eds.), The hundred languages of children: The Reggio Emilia approach – Advanced reflections. Second edition, Greenwich (CT): Ablex Publishing Corporation, pp. 49–97.

Markevičienė E. (2010). Reggio Emilia ikimokyklinio ugdymo sistema. Pirmoji pažintis. Reggio Emilia Preschool Education System. A first look. Vilnius. Available in Lithuanian at: https://www.vyturelis-alytus.lt/wp-content/uploads/2014/02/Reggio-Emilia.pdf.

Markevičienė E. (2012). Reggio Emilia idėjos Lietuvoje: Kuo jos patrauklios?, Vilnius: Litexpo. Available in Lithuanian at: http://www.upc.smm.lt/paroda/2012/saliu_renginiai/E._Markeviciene._Reggio_Emilia_idejos_Lietuvoje.pdf.

Popek L.S. (2016). Mechanizmy aktywności twórczej człowieka w świetle interakcyjnej teorii psychologicznej, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia-Psychologia”, vol. 29, no. 3, pp. 8–32. DOI: 10.17951/j.2016.29.3.7.

Przybysz-Zaremba M., Kołodziejski M. (2018). Socialising-emancipatory function of family: Selected aspects in the “information jungle”, [in:] M. Przybysz-Zaremba, W. Ziarek (eds.), Family. Tasks – help – support: Selected aspects, Vilnius: Mykolas Romeris University, pp. 17–30.

Quality Education for All. Sub-regional Conference. (2004). Vilnius: Lithuanian National Education Forum.

Santín F.S., Torruella M.F. (2017). Reggio Emilia: An essential tool to develop critical thinking in early childhood, “Journal of New Approaches in Educational Research”, vol. 6, no. 1, pp. 50–56: DOI: 10.7821/naer.2017.1.207.

Shaffer D.W., Squire K.R., Halverson R., Gee J.P. (2005). Video games and the future of learning, “PDK International”, vol. 87, no. 2, pp. 105–111, https://doi.org/10.1177/003172170508700205.

Vecchi V. (2010). Art and creativity in Reggio Emilia: Exploring the Role and Potential of Ateliers in Early Childhood Education, London: Routledge.

Opublikowane
2021-07-23
Jak cytować
Kołodziejski, M., & Butvilas, T. (2021). Kreatywność i zaangażowanie rodziców we wczesną edukację dzieci w podejściu i filozofii Reggio Emilia. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(3(61), 103-112. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1661.07