Medialna postać “znaczącego Innego” a wychowanie współczesnego dziecka

Słowa kluczowe: dzieci, nowe media, wczesny wiek szkolny, pozytywne wzorce, autorytet medialny, znaczący Inny

Abstrakt

Celem artykułu była teoretyczna analiza tego, jaki związek może zachodzić między współczesnymi osobowościami medialnymi a wychowaniem dziecka. W rozważaniach odwołano się do pojęć “znaczącego Innego” oraz autorytetu, ze szczególnym uwzględnieniem autorytetu medialnego. Jednocześnie podkreślono, że pojęcie autorytetu współcześnie bardzo mocno rozmywa się. W kolejnej części artykułu opisano trudności związane z wychowaniem dziecka, w świecie zanurzonym w mediach. W celu osiągnięcia pewnej równowagi, po dokonaniu analizy wytworów, podano przykłady medialnych osobowości, mogących pełnić rolę “znaczącego Innego” czy autorytetu medialnego i pozytywnie oddziaływać na współczesne dzieci.

Bibliografia

Bąk A. (2015). Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego. Fundacja Dzieci Niczyje, http://www.mamatatatablet.pl/pliki/uploads/2015/11/Korzystanie_z_urzadzen_mobilnych_raport_final.pdf [dostęp: 30.08.2021].

Berger P. L., T. Luckman (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Godzic W. (2007). Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie I Profesjonalne.

Godzic W. (2004). Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”. Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Iłowiecki M. (2012). Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium

Iwanicka A. (2016). Świat pod palcami. Dzieci w świecie nowych mediów, [w:] N. Walter (red.), Zanurzeni w mediach. Konteksty edukacji medialnej, Seria Psychologia i Pedagogika, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 77 88.

Jas M. (2020). Patostreaming – ciemna strona internetu. Analiza zjawiska na wybranych przykładach, „Media Biznes Kultura”, 1(8), s. 169 180.

Morbitzer J. (2014). O wychowaniu w świecie nowych mediów – zarys problematyki, „Labor et Educatio”, nr 2, s. 119 143.

Olechnicki K., P. Załęcki (1997). Słownik socjologiczny. Toruń: Wydawnictwo Graffiti BC.

Piechna, J. (2019). Szkodliwe treści w Internecie. Nie akceptuję, reaguję! Poradnik dla rodziców. Warszawa: NASK.

Piórkowski P. (2016). Autorytety. Idole, pozory, celebryci i eksperci. Stare Miasto: Wydawnictwo Witanet.

Stasiak P. (2012). Jak wychować dzieci (w sieci). „Polityka”, nr 22(2860).

Szacka B. (2003). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Szymański M. (2013). Socjologia edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Wadsworth B. J. (1998). Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Więczkowska M. (2012). Co wciąga Twoje dziecko?. Kraków: Wydawnictwo M.

Walter N., Pyżalski J., Iwanicka A., Kąkolewicz M., Michniuk A., Barwicka A., Sikorska J. (2020). Media cyfrowe a edukacja dziecka [w:] Krauze-Sikorska H., Klichowski M. (red.), Pedagogika dziecka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. DOI: 10.14746/amup.9788323236948.

Walter N. (red.). (2016). Zanurzeni w mediach. Konteksty edukacji medialnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Witkowski L. (2011). Historie autorytetu wobec kultury i edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Blippi Educational Videos for Kids. https://blippi.com/pages/who-is-blippi-stevin-john-actor [dostęp: 22.08.2021].

Blippi Educational Videos for Kids: Learn Shapes for Kids with Blippi | The Shapes Song https://www.youtube.com/watch?v=teif6M9FjHE&list=PLzgk_uTg08P-88_G_mpQcDIqB6Xeeg_wl&index=6 [dostęp: 16.10.2021].

Blippi Educational Videos for Kids: Blippi Explores Fire Trucks for Children | Blippi Fire Truck Song (https://www.youtube.com/watch?v=CjbC9wAErts [dostęp: 16.10.2021].

Blippi Educational Videos for Kids: Blippi Plays Basketball With Andre Drummond! | Fun and Educational Videos For Kids (https://www.youtube.com/watch?v=AhbW4Dc07HE [16.10.2021]).

Ciocia Ania filmy edukacyjne dla dzieci. https://www.youtube.com/channel/UCizr-TZu9qJfvaMfHREDntw,[dostęp: 30.08.2021].

Rogala A. (2018). Duże sukcesy małej Neli, https://www.pb.pl/duze-sukcesy-malej-neli-940777[dostęp: 21.08.2021].

Nauka. To lubię Junior (2021). Czemu mydło myje? https://www.youtube.com/c/naukatolubiejunior/videos?view=0&sort=da&flow=grid, [dostęp: 22.08.2021].

Urząd Komunikacji Elektronicznej (2017). Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. Raport z badań rodziców i dzieci. https://uke.gov.pl/akt/badanie-konsumenckie-dzieci,53.html?fbclid=IwAR2e6ceZ4BOUNAEK-DKej43bO7u4G72FEqTrFr7foCbDMtcO4q_tN7N0ZR0 [dostęp: 30.09.2019].

Opublikowane
2021-09-07
Jak cytować
Michniuk, A., & Bartkowiak, K. (2021). Medialna postać “znaczącego Innego” a wychowanie współczesnego dziecka. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(4(62), 57-67. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1662.04