Medialne wzory osobowe i ich recepcja przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Słowa kluczowe: wzory osobowe w dzieciństwie, fikcyjni bohaterowie dzieci, edukacja medialna dzieci, edukacja wczesnoszkolna, edukacja nieformalna

Abstrakt

W związku ze wzrastającą globalnie wirtualizacją przekazów filmowych i gier, wskazane w literaturze pedagogicznej i psychologicznej procesy oddziaływania wzorów medialnych na dzieci zyskują na aktualności i wymagają uważnej reinterpretacji. Artykuł dotyczy oddziaływania medialnych wzorów osobowych na dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Przeprowadzona analiza literatury ukazuje mechanizmy i procesy recepcji fikcyjnych wzorów osobowych z zaakcentowaniem specyfiki tych procesów w odniesieniu do dzieci w wieku 6–10 lat. Celem podjętych rozważań jest poznanie medialnych wzorów osobowych wybieranych przez dzieci i ich argumentacji. Przeprowadzona przez autorki analiza rysunków ulubionych postaci wybranych przez dzieci, uzupełniona indywidualną rozmową z dziećmi, wykazała różnorodność wybieranych wzorów oraz źródeł medialnych. Uzyskane z dziecięcych prezentacji graficznych i werbalnych dane wskazały na procesy uczenia się przez modelowanie. Wyraźna jest ewolucja w wybranych cechach osobowych wzorów i ich wartościowaniu przez dzieci. W rysunkach dominuje tendencja odtwórcza wobec obrazów medialnych. Podkreślono potencjał edukacyjny uczenia się dzieci poprzez medialne wzory osobowe, z czego wynika konieczność uważnej obecności dorosłych – rodziców, nauczycieli – w rzeczywistości wirtualnej odbieranej przez dzieci.

Bibliografia

Bakiera L., Harwas-Napierała B. (2016). Wzory osobowe w rozwoju człowieka, Poznań: UAM, Seria Psychologiczna nr 16.

Didkowska B. (2015). Rysunek dziecka w wieku od 3 do 12 lat a język wizualny nowych mediów, Toruń: UMK.

Izdebska J. (1994). Niektóre przejawy ujemnego oddziaływania telewizji na dzieci, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 5, s. 31-33.

Kielar M. (1978). Rola filmu animowanego w pracy wychowawczo-dydaktycznej, Warszawa: WSiP 1978.

Korzeniowska M. (2014). Ulubieni bohaterowie bajek animowanych dzieci, „Rocznik Pedagogiczny” 6 (42), nr 2.

Krajewska A. (2003). Obraz świata społecznego w filmach animowanych dla dzieci, [w:] B. Łaciak, Dziecko we współczesnej kulturze medialnej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 194-220.

Kwieciński Z. (1996). Edukacja wobec wyzwań demokracji, [w:] H. Kwiatkowska, Z. Kwieciński (red.), Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie Toruń: PTP.

Łaciak B.(1998). Świat społeczny dziecka, Warszawa: ŻAK.

Pilch T.(1999). Zasady badań pedagogicznych, Warszawa: ŻAK.

Podgórska M. (2017) Promocja wartości moralnych we współczesnym świecie, [w:] red. Dudzik I., Czuba B., Rejman K., Rola wartości etycznych we współczesnym świecie, Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Szuścik U. (2006) Znak werbalny a znak plastyczny w twórczości rysunkowej dziecka, Katowice: UŚ.

Tyszkowa M. (1978), Baśń i jej recepcja przez dzieci, [w:] red. H. Skrobiszewska, Baśń i dziecko, LSW Warszawa, s. 141-149.

Wawrzonkiewicz-Słomska A., Cholewa E. (2017). „Problemy Współczesnej Pedagogiki”, nr 3.

Singh, Manjari; Lu, Mei-Yu (2003). Exploring the Function of Heroes and Heroines in Children's Literature from around the World. ERIC Digest, ERIC Clearinghouse on Reading, English, and Communication, Bloomington, IN. (ED477609) https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED477609&lang=pl&site=eds-live (dostęp: 15.08.2021).

Kołodziejczyk A. (2015). Świat na niby: refleksja nad rolą fikcji w poznawaniu rzeczywistości przez dzieci, [w:] Nowe perspektywy badań rozwoju w dzieciństwie i dorosłości: księga pamiątkowa dla profesor Marii Kielar-Turskiej, red. D. Kubicka, Kraków: UJ, s.105-118. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/21984/kolodziejczyk_swiat_na_niby_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 20.08.2021).

Opublikowane
2022-03-31
Jak cytować
Sieczych-Kukawska, A., & Pawlak, M. (2022). Medialne wzory osobowe i ich recepcja przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym . Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(1(64), 69-83. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1764.05