Recenzja publikacji Development of Students’ Self-regulation of Learning with a Focus on Technical Education : Theory and Research

Mária Kožuchová and Martin Kuruc publication Development of Students’ Self-regulation of Learning with a Focus on Technical Education: Theory and Research. 1. ed. Karlsruhe : Ste-Con, 2020. – 128 p. [print], ISBN 978-3-945862-39

Słowa kluczowe: technologia, matematyka, dziecko

Abstrakt

Technology influences a person’s attitudes, values, mental and physical health, behavior, and lifestyle. Therefore, it is necessary to pay attention to the technical education of students from the beginning of school attendance. The European Union countries (hereinafter the EU) pay great attention to technical education. They base their curricula on the Council of Europe's recommendation (2006), which set out the main strategic goal: to create curricula that make the EU dynamic and competitive in the world. Therefore, from the point of view of technical education, it was necessary to: increase students' interest in studying science and technology, develop their scientific and technical competencies, ensure access to information and communication technologies for all students, improve teacher training for science and technology education, and strengthen the link between the world of work and research (Kozík et al., 2013 Dostál, 2015; Dostál & Prachagool, 2016). For this reason, the authors M. Kožuchová and M. Kuruc created a monograph focused on the preparation of students for teaching the subject of technical education.

Bibliografia

Částková, P., Kropáč, J., Plischke J. (2016). Přínos informálního a neformálního vzdělávání pro technické vzdělávání žáků základní školy,. „Journal of Technology and Information Education”. Roč. 8. Číslo 2. pp. 53 – 66. DOI 10.5507/jtie.2016.010.
Částková, P. (2018). Rozvoj sebehodnocení žáka v technické výchově na primární škole., Olomouc: UP v Olomouci.
Dostál, J.& Prachagool, V. (2016). Technické vzdělávání na křižovatce – historie, současnost a perspektivy,. „Journal of Technology and Information Education.” Roč. 8. Číslo 2. pp. 5 – 24. DOI: 10.5507/jtie.2016.006.
Dostál, J. (2015). Badatelsky orientovaná výuka: Kompetence učitelů k její realizaci vtechnických a přírodovědných předmětech na základních školách,. Olomouc: Univerzita Palackého.
Kozík, T. (Ed.). (2013). Analýza a zdôvodnenie revízie vzdelávacej oblasti Človek a svet
práce In: „Učiteľské noviny : dvojtýždenník o školstve a vzdelávaní”. 60(11), pp. 25 – –27.
Ryan and Deci, 2004 Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2004). Self-determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-being,. „American Psychologist”, 55, pp. 68–78.
Opublikowane
2021-12-05
Jak cytować
Papierníková, P. (2021). Recenzja publikacji Development of Students’ Self-regulation of Learning with a Focus on Technical Education : Theory and Research: Mária Kožuchová and Martin Kuruc publication Development of Students’ Self-regulation of Learning with a Focus on Technical Education: Theory and Research. 1. ed. Karlsruhe : Ste-Con, 2020. – 128 p. [print], ISBN 978-3-945862-39. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(4(62), 181-184. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/2002