Wychowanie do wartości dziecka z ASD – fundamenty terapeutyczne

Słowa kluczowe: Spektrum autyzmu, kompetencje językowe, kompetencje komunikacyjne, mentalizowanie, techniki terapeutyczne

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma charakter teoretyczny i stanowi prezentację dwóch podstawowych fundamentów terapeutycznych, które powinny zaistnieć w oddziaływaniu terapeutycznym osób pracujących z dzieckiem z autyzmem, jeśli pragnie się dążyć do przekazywania im wartości. Celem artykułu jest uzasadnienie wyboru kompetencji językowych i zdolności do mentalizowania jako dwóch podstawowych obszarów, na których terapia winna być budowana (zwłaszcza terapia stawiająca sobie m.in. cele wychowywania do wartości). W pierwszej części tekstu uwaga został skupiona właśnie na tych dwóch obszarach – języku i mentalizowaniu – i ich ugruntowaniu naukowym w pracy z dziećmi z ASD. Szczególnie dużo miejsca zostało poświęcone mniej znanemu terapeutom i pedagogom specjalnym pojęciu mentalizowania. Wskazano między innymi uwarunkowania neurobiologiczne tego procesu, jego związek z uczeniem się, czy współzależności z kompetencjami językowymi. W drugiej części artykułu zaprezentowano, w oparciu o długoletnie doświadczenie praktyczne autorki tekstu, wybrane techniki terapeutyczne (jak np. technika komunikacyjna – dialog twarzą w twarz, technika prowadzenia dziennika wydarzeń czy trening regulacji emocji), które pomagają w realizacji celów nauki relacji i wychowywania do wartości.

Bibliografia

Allen J.G., Fonagy P., Bateman A.W. (2014). Mentalizowanie w praktyce klinicznej, tłum. M. Cierpisz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Brothers L. (1997). Friday’s Footprint: How Society Shapes the Human Mind, New York: Oxford University Press.

Cieszyńska J. (2011). Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda Krakowska, Kraków: Omega Stage Systems.

Cieszyńska-Rożek J. (2013). Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Kraków: Omega Stage Systems.

Godlewski G., Mencwel A., Sulima R. (2003). Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Jańczak M. (2018). Mentalizacja w praktyce klinicznej – perspektywa psychodynamiczna, „Psychoterapia”, nr 4 (187), s. 5–17.

Kurcz I. (1987). Język a reprezentacja świata w umyśle, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Maruszewski T., Doliński D., Łukaszewski W., Marszał-Wiśniewska M. (2020). Emocje i motywacja, [w:] J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka, t. 1, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 513–649.

Orłowska-Popek Z. (2017). Programowanie języka w terapii logopedycznej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Ricoeur P. (1989). Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, tłum. P. Graff, K. Rosner, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Soroko E. (2007). Regulacja emocji w kontekście rozwoju osobowości, [w:] Ł. Kaczmarek, A. Słysz (red.), Serce i umysł, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, s. 55–81.

Tomasello M. (2002). Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, tłum. J. Rączaszek, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Winczura B. (2010). Wstęp, [w:] tejże (red.), Autyzm na granicy zrozumienia, Kraków: Impuls, s. 7–8.

ICD-11. International Classification of Diseases 11th Revision. https://icd.who.int/en

Opublikowane
2022-09-12
Jak cytować
Zmuda, E. O. (2022). Wychowanie do wartości dziecka z ASD – fundamenty terapeutyczne. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(4(67), 127-139. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1767.09