Kreacje bohaterów w komiksie edukacyjnym dla dzieci a identyfikacja i przekaz wiedzy

Słowa kluczowe: komiks, literatura dziecięca, bohater, edukacja, identyfikacja, cartoon

Abstrakt

Komiks edukacyjny jest popularnym gatunkiem artystycznym w kulturze dziecięcej, jego siła przekazu i oddziaływania tkwi w korelacji między warstwą werbalną i wizualną (ikonotekstowość). Jednakże nie tylko obraz i tekst mają decydujący wpływ na odbiór wspomnianego medium. Elementem kluczowym dla każdego komiksu jest bowiem postać bohatera (zob. Toeplitz, 1985), która w połączeniu z cartoonowością wpływa na ułatwienie identyfikacji młodym czytelnikom. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie relacji pomiędzy postacią bohatera a przekazem wiedzy i utożsamieniem się z protagonistami. Klasyfikacja, która została przyjęta w rozważaniach, polega na wyróżnieniu czterech typów bohaterów obecnych w komiksach edukacyjnych dla młodych odbiorców: dziecięcego, dorosłego, zwierzęcego i fantastycznego. Analiza wykazała, że protagoniści są konstruowani w taki sposób, aby zmniejszyć dystans pomiędzy czytelnikiem a książką, a tym samym ułatwić młodemu odbiorcy identyfikowanie się z bohaterami. Kreacje postaci w znaczący sposób wpływają na proces lektury i emocje czytelnika, a tym samym dają możliwość poruszania różnych tematów i przekazywania skomplikowanych treści.

Bibliografia

Birek, W. (2014). Z teorii i praktyki komiksu. Centrala Mądre Komiksy.

Flood, J. (2019). Rekiny. Najlepsi myśliwi w przyrodzie. Nasza Księgarnia.

Gałczyńska, A. (2008). Słownictwo tekstów kierowanych do dzieci – zdrobnienia i spieszczenia. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica, 4, 76–83.

Hallberg, K. (2017). Literaturoznawstwo a badania nad książką obrazkową (H. Dymel-Trzebiatowska, tłum.). W: M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska i J. Szyłak (red.), Książka obrazkowa. Wprowadzenie (s. 49–56). Instytut Kultury Popularnej.

Karska, E. i Kiełbus, S. (2010). Między dniem a snem w Wilanowie. Część pierwsza. MAAR Marzena J. Bachan.

Kurasiński, A., Kucharska, N., Kulesza, R., Langa, S., Leśniakiewicz, D. i Pełka, P. (2019). Róża, a co chcesz wiedzieć́? Komiks edukacyjny o technologiach dla dzieci. Helion.

McCloud, S. (2015). Zrozumieć komiks (M. Błażejczyk, tłum.). Kultura Gniewu.

Michułka, D. i Gregorowicz, Ł. (2018). Czytanie pamięci – doświadczenie – emocje. Narracje literackie dla młodego czytelnika – teoria i praktyka odbioru (Rutka Joanny Fabickiej). Polonistyka. Innowacje, 7, 41–58. https://doi.org/10.14746/pi.2018.7.4

Redyk, M. (2008). Edukacyjna wartość pytań dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Forum Dy-daktyczne: Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość, 3/4, 84–98.

Reed, M. i Flood, J. (2018). Dinozaury. Skamieliny i pióra. Nasza Księgarnia.

Rzecznik, M. i Nowacki, P. (2017). Reformator. Widnokrąg.

Samojlik, T. (2017). Ryjówka przeznaczenia. Kultura Gniewu.

Samojlik, T. (2019). Na ratunek mateczce Ziemi. Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.

Szyłak, J. (2000). Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa. Słowo/Obraz Terytoria.

Szyłak, J. (2013). Komiks w szponach miernoty. Timof i Cisi Wspólnicy.

Tałuć, K. (2017). Komiks polski dla młodego odbiorcy – tendencje, tematy, wydawcy. W: K. Tałuć (red.), Literatura dla dzieci i młodzieży, t. 5. (s. 254–286). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Toeplitz, K.T. (1985). Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego. Czytelnik.

Zasacka, Z. (2014). Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Instytut Badań Edukacyjnych.

Zasacka, Z. (2015). Antynomie szkolnych i pozaszkolnych lektur. Polonistyka. Innowacje, 2, 35–50. https://doi.org/10.14746/pi.2015.1.2.3

Opublikowane
2023-12-27
Jak cytować
Suchańska, A. (2023). Kreacje bohaterów w komiksie edukacyjnym dla dzieci a identyfikacja i przekaz wiedzy. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 18(4 (71), 115-126. https://doi.org/10.35765/eetp.2023.1871.09