Rozwój kompetencji intymnych w okresie wczesnoszkolnym

  • Irmina Rostek Akademia Ignatianum w Krakowie
Słowa kluczowe: rozwój intymności, otwieranie się, przyjmowanie perspektywy, rozwój emocjonalny

Abstrakt

Intymność jest istotną cechą dojrzałych związków międzyludzkich, jednak umiejętność budowania i utrzymania intymności w dorosłych relacjach, rozwijana jest już we wcześniejszych okresach rozwojowych. Artykuł stanowi próbę przedstawienia zarówno teoretycznych, jak i empirycznych danych dotyczących rozwoju kompetencji intymnych w okresie wczesnoszkolnym. Omawiane są zmiany zachodzące w obszarach: behawioralnym, poznawczym i emocjonalnym, czyli związane z rozwojem w zakresie otwierania się, przyjmowania cudzej perspektywy oraz głębokiego przeżywania emocji. Przedstawiono również pewne propozycje dotyczące wychowania stymulującego rozwój kompetencji intymnych w okresie wczesnoszkolnym.

Bibliografia

Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Białecka-Pikul M., Co dzieci wiedzą o umyśle i myśleniu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002.

Bowlby J., Attachment, Basic Books, New York 1969.

Damon W., The Social World of the Child, Jossey-Bass, San Francisco 1977.

Dunn J., Children’s Friendships. The Beginnings of Intimacy, Blackwell Publishing, Oxford 2004.

Erikson E., Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1997.

Freud Z., Wstęp do psychoanalizy, PWN, Warszawa 1982.

Gottman J.M., How children become friends, „Monographs of the Society for Research in Child Development” (1983)48, s. 1-81.

Hartup W.W., Peer relations, [w:] Handbook of child psychology, red. E.M. Hetherington, Wiley, New York 1983, s. 103-196.

Hazan C., Shaver P.R., Attachment as an Organizational Framework for Research on Close Relationships, „Psychological Inquiry” (1994)5, s. 1-22.

Hoffman M.L., Empatia i rozwój moralny, GWP, Gdańsk 2006.

Howes C., Peer interaction of young children, „Monographs of the Society for Research in Child Development” (1988)53, s. 1-92.

Łosiak W., Psychologia emocji, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Prager K.J., The Psychology of Intimacy, The Guilford Press, New York, London 2005.

Rostek I., Dynamika socjalizacji intymności w relacji matka-córka, nieopublikowana praca doktorska 2010.

Rotenberg K.J., Chase N., Development of the reciprocity of self-disclosure, „The Journal of Genetic Psychology” (1992)1, s. 75-86.

Rotenberg K.J., Mann L., The development of the norm of the reciprocity of self-disclosure and it’s function in children’s attraction to peers, „Child Development” (1986)57, s. 1349-1357.

Selman R., The growth of interpersonal understanding, Academic Press, New York 1980.

Stefańska-Klar R., Późne dzieciństwo, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. B. Harwas-Napierała i J. Trempała, PWN, Warszawa 2000, t. 2, s. 130-163.

Turner J.S., Helms D.B., Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa 1999.

Opublikowane
2016-07-07
Jak cytować
Rostek, I. (2016). Rozwój kompetencji intymnych w okresie wczesnoszkolnym. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, (25/3), 11-22. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/335