Konferencja „Tworzyć wspólnotę. Propozycja Service Learning”. Uniwersytet LUMSA – Rzym 2020. Sprawozdanie

Słowa kluczowe: Learning

Abstrakt

W dniach 30-31 stycznia i 1 lutego 2020 roku w Libera Università Maria Ss. ­Assunta LUMSA w Rzymie odbyło się sympozjum; które było odpowiedzią na podjętą przez Kongregację ds. Edukacji Katolickiej inicjatywę pod hasłem „Odbudowa globalnego paktu wychowawczego”; wskazanym przez papieża Franciszka. Celem sympozjum było przygotowanie do światowego wydarzenia; które miało się odbyć 14 maja 2020 roku w Watykanie (z racji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego odbędzie się w innym; późniejszym terminie).

Bibliografia

Bhattacherjee; A. (2012). Social Science Research: Principles; Methods; and Practices;
https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=oa_textbooks (dostęp: 22.09.2019).

Franciszek (2015). Encyklika Laudato sí; https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/encykliki/laudato_si_24052015.html (dostęp: 25.03.2020).

Franciszek (2019). Przesłanie Ojca Świętego na inaugurację Paktu Wychowawczego (Inicjatywa Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej); https://ekai.pl/dokumenty/przeslanie-ojca-swietego-na-inauguracje-paktu-wychowawczego/ (dostęp: 25.03.2020).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola; szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania; działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017; poz. 1646).
Opublikowane
2020-05-12
Jak cytować
Surma, B., & Rostek, I. (2020). Konferencja „Tworzyć wspólnotę. Propozycja Service Learning”. Uniwersytet LUMSA – Rzym 2020. Sprawozdanie. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 15(1(55), 133-136. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1524

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>