Refleksja na temat terapeutycznych aspektów twórczości literackiej dzieci w młodszym wieku szkolnym

Adam Konopnicki, Iwona Konopnicka

Abstrakt


Celem głównym prezentowanych na potrzeby opracowania badań jest: określenie terapeutycznych aspektów twórczości literackiej dzieci w młodszym wieku szkolnym. W początkowej części artykułu przedstawiono wybrane rozważania teoretyczne skupiające się na zagadnieniu twórczości człowieka, jej roli w procesie autokreacji oraz jej wymiaru terapeutycznego. Stanowią one tło dla badań własnych, opisanych w dalszej części tekstu. W badaniach wykorzystano metodę indywidualnych przypadków, będącą odmianą metody biograficznej. Przeprowadzając badania z zastosowaniem metody indywidualnych przypadków, posłużono się technikami wywiadu oraz analizy wytworów. Narzędziem badawczym w technice wywiadu był kwestionariusz zawierający pytania otwarte skierowane do Anny – uczennicy kończącej trzecią klasę szkoły podstawowej. Przedmiotem analizy wytworów była natomiast jej twórczość literacka, która obejmowała zbiór wierszy tworzonych przez nią w okresie przypadającym na pierwszy etap edukacji szkolnej. Zebrany i przeanalizowany materiał badawczy pozwala stwierdzić, że twórczość literacka Anny ma wiele różnych walorów terapeutycznych i w doskonały sposób pomaga jej wzbogacić zasoby życiowe oraz wzmocnić tak potrzebne w życiu każdego dziecka poczucie wartości.


Słowa kluczowe


twórczość literacka; terapeutyczne aspekty twórczości; terapeutyczne pisanie; studium przypadku; młodszy wiek szkolny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamowicz M.M., Terapia przez twórczość w koncepcji A. Kępińskiego, [w:] Terapia sztuką w edukacji, red. L. Kataryńczuk-Mania, J. Karcz, WNUZ, Zielona Góra 2004.

Błońska-Charchut J., Bator Z., Rozwój dziecka przez sztukę i aktywność twórczą, [w:] Wymiary ekspresji dziecięcej. Stymulacja – samorealizacja – wsparcie, red. K. Krasoń, B. Mazepa-Domagała, Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej, Katowice 2005.

Demetrio D., Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, Impuls, Kraków 2000.

Dębska D., Terapeutyczny aspekt kreatywności, [w:] Terapia sztuką w edukacji, red. L. Kataryńczuk-Mania, J. Karcz, WNUZ, Zielona Góra 2004.

Gloton R., Clero C., Twórcza aktywność dziecka, WSiP, Warszawa 1988.

Gnitecki J., Wprowadzenie do metod badań w naukach pedagogicznych, WSPiA, Poznań 2006.

Juszczyk A., Znaczenie twórczości w życiu człowieka, [w:] Wymiary ekspresji dziecięcej – stymulacja – samorealizacja – wsparcie, red. K. Krasoń, B. Mazepa-Domagała, Wyd. „Librus”, Katowice 2005.

Kłosińska T., Dziecko a socjoterapeutyczna rola bajki i baśni, [w:] Edukacja małego dziecka, t. 6, red. E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Wąsiński, Impuls, Kraków 2013.

Molicka M., Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2002.

Nęcka E., Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2001.

Semenowicz H., Freinet w Polsce. Próby realizacji koncepcji pedagogicznej C. Freineta w szkole polskiej, PSAPCF, Gniezno 2009.

Suchodolski B., Twórczość jako styl życia, „Studia Filozoficzne”, (1975)10-11.

Szmidt K., Czy dzieci są twórcze? Próby odpowiedzi na pytanie wcale nie retoryczne z różnych punktów widzenia, [w:] Wymiary ekspresji dziecięcej – stymulacja – samorealizacja – wsparcie, red. K. Krasoń, B. Marzepa-Domagała, Wyd. „Librus”, Katowice 2005.

Szmidt K., Współczesne koncepcje wychowania do kreatywności i nauczania twórczości. Przegląd stanowisk polskich, [w:] Dydaktyka twórczości, koncepcje – problemy – rozwiązania, red. K. Szmidt, Impuls, Kraków 2005.

Szulc W., Biblioterapia. Stan badań, „Biuletyn GBL”, (1991)34.

Szulc W., Sztuka w służbie medycyny. Od antyku do postmodernizmu, Wyd. Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2001.

Szymik J., W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury. Literatura piękna jako locus theologicus, Wyd. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007.

Uszyńska-Jarmoc J., Twórcza aktywność dziecka – rzeczywistość – perspektywy rozwoju, Trans Humana, Białystok 2003.
DOI: https://doi.org/10.14632/eetp.2016.11.41.133

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787