Co stanowi wartość dla ucznia w młodszym wieku szkolnym? Próba uporządkowania wartości w kontekście edukacji wczesnoszkolnej

Mariusz Grabowski

Abstrakt


Tematyka artykułu dotyczy koncepcji wartości. W opracowaniu odniesiono się nie tylko do interpretacji zagadnienia, ale także zobrazowania funkcji i rodzajów wartości. Rozważania są oparte na wiedzy wybitnych naukowców. W nurcie rozważań odniesiono się także do wartości w kontekście uczniów w młodszym wieku szkolnym. Artykuł jest zakończony refleksją autora.


Słowa kluczowe


edukacja wczesnoszkolna; perspektywa edukacyjna; wartości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banach Cz., Wartości w zmiennym świecie a edukacja, [w:] Edukacja nauczycielska wobec zmiany społecznej, red. H. Kwiatkowska, Warszawa 1991.

Brzozowski P., Polska wersja testu wartości Rokeacha i jej teoretyczne podstawy, „Przegląd Psychologiczny”, XXIV (1986)2.

Chałas K., Wychowanie ku wartościom, Lublin – Kielce 2003.

Cichoń W., Wartości – człowiek – wychowanie, Kraków 1996.

Denek K., Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Toruń 2000.

Denek K., Morszczyńska U., Morszczyński W., Michałowski S. Cz., Dziecko w świecie wartości (część 1), Kraków 2003.

Denek K., Ku dobrej edukacji, Toruń – Leszno 2005.

Denek K., O nowy kształt edukacji, Toruń 1998.

Didier J., Słownik filozofii, Katowice 1992.

Dolińska-Zygmunt G., Psychologia wobec problematyki sensu życia, [w:] Sens życia, red. K. Obuchowski, B. Puszczewicz, Warszawa 1990.

Gajda J., hasło: Wartości w wychowaniu, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, T 7 (V–Ż), Warszawa 2008.

Gajda J., Wartości w duchu nowego humanizmu jako podstawa edukacji dorosłych, [w:] Aksjologia edukacji dorosłych, red. J. Kostkiewicz, Lublin 2004.

Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Rzeszów 1996.

Karpińska A., Wartości – podstawą dialogu o edukacji, [w:] U podstaw dialogu o edukacji, red. A. Karpińska, Białystok 2003.

Kloska G., Pojęcia, teorie i badanie wartości w naukach społecznych, Warszawa 1992.

Kobyłecka E., Rozpoznawanie wartości przez uczniów szkół średnich w procesie edukacji, Gorzów Wielkopolski 1998.

Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009.

Mazur P., Wartości – busolą na oceanie życia, „Katecheta ”, 2008, nr 1.

Mazur P., Wartości w procesie wychowawczym z perspektywy pedagogiki chrześcijańskiej, „Zeszyty Naukowe PWSZ”, Gorzów Wielkopolski 2009.

Mazur P., Wychowanie ku wartościom wyzwaniem dla współczesnej szkoły, [w:] Wybrane zagadnienia wychowania szkolnego – wokół wartości, red. P. Mazur, Lublin 2007.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998.

Popielski K., Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia, Lublin 1994.

Rokeach M., The nature of human values, New York 1973.

Zaguzow N., Sitarow W., Estetyka jako ważny obszar edukacji humanistycznej, [w:] Współczesne obszary i tendencje w edukacji humanistycznej, red. T. Strawa, Szczecin 2002.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787