Zabawa jako podstawowa forma aktywizacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym

Mariusz Grabowski

Abstrakt


W artykule zaprezentowano zabawę jako podstawową formę przyczyniającą się do aktywizacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Głównie odniesiono się do analizy zagadnień, a także zwrócono uwagę na rodzaje i formy aktywności człowieka oraz metody aktywizujące. W kolejnej części odniesiono się do analizy cech, funkcji, właściwości i zadań zabawy. 

Słowa kluczowe


zabawa; rozwój poznawczy; stymulacja; dziecko

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buhler Ch., Dziecięctwo i młodość, Warszawa 1933.

Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1985.

Karbowniczek J., Grabowski M., Czy w rozwoju tkwią szczegóły? Własne refleksje nad terminologią i periodyzacją wzrastania człowieka, [w:] Zdravie ako zakladny predpoklad rozvoja ludskeho potencialu. Zbornik prispevkov z medzinarodneho seminara, Podhajska 2010.

Karbowniczek J., Twórcza aktywność dziecka a metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” (2006) 1.

Karbowniczek J., Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej po wprowadzeniu reformy systemu oświaty, Częstochowa 2008.

Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Warszawa 2005.

Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009.

Markocki Z., Edukacja ustawiczna w dobie globalizacji i wielokulturowości, [w:] Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego. Edukacja XXI wieku 19, red. M. Gawrońska-Garstka, Poznań 2010.

Mazur P., „Nowy człowiek” w nauczaniu Jana Pawła II – wyzwanie do wychowania, „Edukacja. Teologia i Dialog” (2006) 3.

Metodyka wychowania przedszkolnego, red. M. Kwiatowska, Z. Topińska, Warszawa 1972.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998.

Paśko I., Aktywność dzieci w edukacji przyrodniczej na poziomie wczesnoszkolnym, [w:] Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego. Edukacja XXI wieku 20, red. A. Zduniak, Poznań 2010.

Podstawy pedagogiki przedszkolnej, red. M. Kwiatowska, Warszawa 1985.

Piryow G. (red.), Probleme des Spiels im Kndergarten, Berlin 1974.

Siek-Piskozub T., Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych, Warszawa 1995.

Waloszek D., Zabawa – edukacja, Zielona Góra 1996.

Więckowski R., Nauczanie początkowe swoistą dziedziną wiedzy pedagogicznej, [w:] Podstawy nauczania początkowego, red. R. Więckowski, K. Rogulska, Wrocław 1990.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787