Związek leśnych przedszkoli z metodą Marii Montessori

Magdalena Christ, Agata Preuss

Abstrakt


Artykuł prezentuje idee leśnych przedszkoli oraz ich związek z metodą M. Montessori. W tekście zawarto krótką historię leśnych przedszkoli na świecie i w Polsce oraz charakterystykę ich funkcjonowania. Dane zostały zebrane na podstawie analizy materiałów źródłowych, w tym informacji zawartych na stronach internetowych leśnych przedszkoli, dokumentów takich jak projekt „Koncepcji Pedagogicznej Przedszkoli Leśnych działających w partnerstwie z Polskim Instytutem Przedszkoli Leśnych”, dostępnych wyników badań i literatury dotyczącej poruszanego zagadnienia, telefonicznej weryfikacji aktualności danych zawartych na internetowej mapie leśnych przedszkoli w Polsce, obserwacji uczestniczących prowadzonych m.in. w Leśnym Przedszkolu „Puszczyk” w Białymstoku. Celem przeprowadzonych dociekań była m.in. analiza przedszkoli leśnych i przedszkoli Montessori pod kątem podobieństw w ich funkcjonowaniu. W wyniku wykonanej pracy badawczej zauważono liczne punkty wspólne dla tych dwóch form edukacji alternatywnej, co opisano w tekście artykułu. Zaprezentowano również kilka wybranych polskich przedszkoli, które czerpią z koncepcji przedszkoli leśnych oraz montessoriańskiego systemu edukacji. Pokazuje to, że takie połączenie staje się ciekawą propozycją wychowania przedszkolnego zarówno dla założycieli przedszkoli, jak i adresatów tej oferty – dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców.


Słowa kluczowe


leśne przedszkole; metoda Montessori; outdoor education; edukacja alternatywna; edukacja środowiskowa; edukacja leśna; wychowanie przedszkolne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albinowska A., Czekalska R., Gaj A., Lauba B., Matczak J., Piecusiak A., Sosnowska J., Odkryjmy Montessori jeszcze raz… Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori w Przedszkolu nr 106 w Łodzi, Impuls, Kraków 2008.

Bednarczuk B., Osobowość autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadczeń i celów życiowych, Impuls, Kraków 2016.

Budniak A., Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, Impuls, Kraków 2009.

Cotte D.G., Metoda Montessori w domu. 80 zabaw edukacyjnych, tłum. K. Skawran, Wydawnictwo RM, Warszawa 2017.

Fonberg E., Nerwice a emocje, Ossolineum, Wrocław 1979.

Friluftsfrämjandet, Enjoy the Swedish outdoors – together with us, https://www.friluftsframjandet.se/in-english/ (dostęp: 7.01.2018).

Guz S., Edukacja w systemie Montessori, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.

Guz S., Metoda Montessori w przedszkolu i szkole. Kształcenie i osiągnięcia dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.

Hagglund S., Johansson E.M., Belonging, value conflicts and children’s rights in learning for sustainability in early childhood, [w:] Research in Early Childhood Education for Sustainability: International Perspectives and Provocations, red. J. Davis, S. Elliot, Routledge, London–New York 2014.

Janik A., Koncepcja pedagogiczna i program leśnych przedszkoli na przykładzie przedszkola w Lipsku na terenie Niemiec, „Problemy Wczesnej Edukacji” 2015, nr 4.

Jawłowska A., Drogi kontrkultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975.

Kaliszuk E., Kaliszuk A., O co chodzi w leśnym przedszkolu, „Dzikie życie” 2016, nr 2, http://dzikiezycie.pl/archiwum/2016/luty-2016/o-co-chodzi-w-lesnym-przedszkolu (dostęp: 7.01.2018).

Leśne Przedszkola przy Montessori Mountain Schools, http://szkolamontessori.com.pl/lesne-pr/lesne-przedszkola/ (dostęp: 7.01.2018).

Leśne Przedszkole Montessori w Gdyni, https://www.facebook.com/lesneprzedszkolemontessori/ (dostęp: 7.01.2018).

Leśne przedszkole w Koszarawie Bystrej, http://szkolamontessori.com.pl/lesne-pr/l/ (dostęp: 7.01.2018).

Leśne przedszkole w Krzyżówkach, http://szkolamontessori.com.pl/lesne-pr/lesne-przedszkole-w-krzyzowkach/ (dostęp: 7.01.2018).

Leśne Przedszkole w Przyłękowie, http://szkolamontessori.com.pl/lesne-pr/lesne-przedszkole-w-przylekowie/ (dostęp: 7.01.2018).

Leśne przedszkole – relacje dorosłych, http://szkolamontessori.com.pl/lesne-pr/relacje-doroslych/ (dostęp: 7.01.2018).

Lewandowska E., Znaczenie roli edukacji i wczesnej edukacji dla edukacji dla zrównoważonego rozwoju, [w:] Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie wyzwań społeczeństwa wiedzy, red. A. Korwin-Szymanowska, E. Lewandowska, A. Wiktowska-Tomaszewska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016.

Loughborough University, Study reveals how Forest Schools can benefit children’s development, http://www.lboro.ac.uk/media-centre/press-releases/2017/october/study-reveals-forest-school-benefits/ (dostęp: 7.01.2018).

Louv R., Ostatnie dziecko lasu, tłum. A. Rogozińska, Grupa Wydawnicza Relacja, Warszawa 2014.

Mapa leśnych przedszkoli w Polsce, https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=18-WqL0PL-BpCrmgVy2VhBLj1q0E&hl=en_US&ll=52.148280497120325%2C19.347929450000038&z=6 (dostęp: 7.01.2018).

O’Brien L., Murray R., Forest School: a marvellous opportunity to learn. Research Summary, file:///D:/Projekt%20Le%C5%9Bne%20przedszkole/Pomocne%20materia%C5%82y/SERG_Forest_School_research_summary.pdf (dostęp: 10.01.2018).

Outdoor & Woodland Learning Scotland, Skogsmulle – how it started, dostępny online, http://www.owlscotland.sbp-creative-dev.co.uk/images/uploads/cluster_groups/Skogsmulle_-_the_start.pdf (dostęp: 5.01.2018).

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych, https://www.facebook.com/lesneprzedszkola/ (dostęp: 5.01.2018).

Poussin Ch., Metoda Montessori. Naucz mnie robić to samodzielnie. Wprowadzenie dla rodziców, Wydawnictwo RM, Warszawa 2017.

Przedszkole Montessori AQQ, http://przedszkoleaqq.pl/index.php/przedszkole-lesne/ (dostęp: 7.01.2018).

Romaniak J., Leśne przedszkola – bez murów, z otwarciem na naturę, dostępny online, http://dziecisawazne.pl/lesne-przedszkola-bez-murow-z-otwarciem-na-nature (dostęp: 18.07.2017).

Rosenberg M.B., Porozumienie bez przemocy. O języku życia, tłum. M. Markocka-Pepol, M. Kłobuchowski, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2016.

Sikorska I., Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Sikorska I., Różnorodność kontekstów społecznego rozwoju dziecka, „Psychologia Rozwojowa” 2005, t. 1, nr 1.

Wurzeln und Flugel e. V. – Leipzig, http://www.wurzelnundfluegel.net/ (dostęp:12.01.2018).
DOI: https://doi.org/10.14632/eetp.2017.13.47.145

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787