Kształtowanie zainteresowań matematyką na łamach czasopisma „Świerszczyk” w XX wieku

Słowa kluczowe: zainteresowania matematyczne, edukacja matematyczna, edukacja wczesnoszkolna, czasopismo „Świerszczyk”, nauczyciele klas I-III

Abstrakt

Zdobywanie doświadczeń edukacyjnych dzieci klas I-III można wzbogacić wykorzystując różnorodne środki dydaktyczne. Niewątpliwie jednym z nich mogą stać się materiały drukowane, dlatego przedmiotem prezentowanego tekstu uczyniono czasopismo „Świerszczyk” w okresie XX wieku. Celem dokonanej analizy było ukazanie magazynu jako pomocy dydaktycznej dla nauczycieli klas I-III w toku realizacji zajęć z zakresu edukacji matematycznej. W tym kontekście zwrócono szczególną uwagę na obecność w tygodniku zadań, gier i ćwiczeń stanowiących impuls do zainteresowania się matematyką uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Ilość, rodzaj, a także jakość treści „Świerszczyka” odnoszących się do matematyki różniła się w zależności od dekady XX wieku. Jednak wielorakość tekstów, a także zadań kierowanych do młodych czytelników była wsparciem na początku ich edukacyjnej drogi. Mogła stać się również inspiracją dla nauczycieli uczniów klas I-III do realizacji ciekawych i aktywizujących zajęć. Szczególnie zamieszczane w magazynie gry planszowe oraz karciane przyczyniały się do kształtowania u dzieci wielu kompetencji kluczowych (zwłaszcza z zakresu matematyki), pobudzały do modyfikacji zamieszczonych pomysłów przyczyniając się tym samym do rozwijania kreatywności i wyobraźni.

Bibliografia

Aleksandrzak S. (ed.), Pół Wieku Przyjaźni z Dzieckiem i Szkołą, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1972.

Biderman A. W., “Kompetencje matematyczne, naukowe (przyrodnicze) i techniczne – co to jest i jak je rozwijamy w realizacji projektów edukacyjnych?” in: Dzieci odkrywają świat, ed. E. Tołwińska-Królikowska, Federacja Inicjatyw Oświatowych, Warszawa 2013.

Brzechwa J., “Przyjście wiosny”, Świerszczyk 1945, No 1.

Fechner-Sędzicka I., Ochmańska B., Odrobina W., Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Poradnik dla nauczycieli, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.

Filip J., Rams T., Dziecko w świecie matematyki, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2000.

Frycie S., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945 – 1970. Tom II – baśń i bajka, poezja, książka dla najmłodszych, utwory sceniczne, grafika, czasopiśmiennictwo, krytyka literacka, WSiP, Warszawa 1982.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (ed.), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i pierwszym roku nauki szkolnej, Wyd. Edukacja Polska, Warszawa 2009.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa 2000.

http://www.swierszczyk.pl/historia.html (dostęp: 30.08.2017).

Januszewska H., “Rąbał, rąbał siekiereczką”, Świerszczyk 1945, No 4.

Koszutska H., “Powrót”, Świerszczyk 1945, No 2.

Koszutska H., “Szkolny ogródek”, Świerszczyk 1945, No 4.

Łojek J., Myśliński J., Władyka W., Dzieje prasy polskiej, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1988.

Nowik J., Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo NOWIK Sp.j., Opole 2011.

“Poczta Świerszczyka”, Świerszczyk 1946, No 40-41.

Rosińska M., “Marchewkowe liczydła”, Świerszczyk 1962, No 51.

Stefańska-Klar R., “Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny”, in: Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, ed. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Szelburg-Zarembina E., “Bajka o gęsim jaju”, Świerszczyk 1945, No 3.

Szelburg-Zarembina E., “Dzieci deszcz i klocki”, Świerszczyk 1945, No 2.

Terlikowska M., “Niespodzianka”, Świerszczyk 1962, No 1.

Tylicka B., Leszczyński G. (ed.), Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003.

Waloszek D., Między przedszkolem a szkołą. Rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2014.

Opublikowane
2018-01-17
Jak cytować
Oskwarek, H., & Szewczuk, K. (2018). Kształtowanie zainteresowań matematyką na łamach czasopisma „Świerszczyk” w XX wieku. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(4(46), 41-53. https://doi.org/10.14632/eetp.2017.12.46.41