Studenci kierunków nauczycielskich i ich opinie na temat STEM – wywiad fokusowy

Słowa kluczowe: STEM, edukacja, przedszkole, studenci pedagogiki, kuchnia jako laboratorium, KLab4Kids

Abstrakt

Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych ze studentami kierunków nauczycielskich w ramach międzynarodowego projektu badawczego „Kitchen Lab for Kids”, realizowanego w ramach programu „Erasmus+; Key Action 2”. Celem prowadzonych badań było poznanie opinii studentów na temat edukacji STEM, w tym także określenie poziomu ich wiedzy dotyczącej tego nurtu. W tym kontekście zwrócono szczególną uwagę na zagadnienia odnoszące się do celów edukacji STEM, problemów i wyzwań, jakie mogą generować, a także potrzeb (warunków organizacyjnych) niezbędnych do realizacji tego typu aktywności. Osoby badane miały również możliwość przedstawienia własnych doświadczeń w zakresie organizowania i prowadzenia STEM-owych zajęć. Badania prowadzone były w nurcie jakościowym, gdzie podstawową metodą badawczą był wywiad fokusowy. Grupę badawczą stanowiło 8 studentów kierunków nauczycielskich, głównie pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej. Dobór jednostek do badań był celowy. Przeprowadzona analiza jakościowa materiału zebranego podczas wywiadu fokusowego wskazała, że edukacja STEM to wciąż nowość wśród studentów kierunków nauczycielskich. Przyszli nauczyciele posiadają niewielkie doświadczenie w zakresie realizacji zajęć uwzględniających model STEM, ale należy się spodziewać, że najbliższe lata zaowocują szeregiem zmian i działań w tym zakresie.

Bibliografia

Bybee R.W. (2010). What is STEM education?, “Science”, vol. 329, no. 5995, p. 996. DOI: 10.1126/science.1194998.
Early Childhood STEM Working Group (2017). Early STEM Matters: Providing High-Quality STEM Experiences for All Young Learners: A Policy Report by the Early Childhood STEM Working Group, http://d3lwefg3pyezlb.cloudfront.net/docs/Early_STEM_Matters_FINAL.pdf (accessed: 01.12.2019).
Gonzalez H.B., Kuenzi J.J. (2012). Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education: A Primer, http://www.stemedcoalition.org/wp-content/uploads/2010/05/STEM-Education-Primer.pdf (accessed: 01.12.2019).
Hoffman R. (1959). Homogeneity of member personality and its effect on group problem-solving, “Journal of Abnormal and Social Psychology”, vol. 58, no. 1, pp. 27–32.
Hoffman R., Maier N.R.F. (1961). Quality and acceptance of problem solutions by members of homogeneous and heterogenous groups, „Journal of Abnormal and Social Psychology”, vol. 62, no. 2, pp. 401–407.
Krueger R.A., Casey M.A. (2000). Focus groups: A practical guide for applied research, Thousand Oaks (CA): Sage Publications.
Lisek-Michalska J. (2013). Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Plebańska M., Trojańska K. (2018). Steam Lessons, Warszawa: Elitera.
STEM Sprouts. Science, Technology, Engineering & Maths: Teaching Guide. (2013), https://www.bostonchildrensmuseum.org/sites/default/files/pdfs/STEMGuide.pdf (accessed: 07.12.2019).
Williams M. (2003). Making sense of social research, Thousand Oaks (CA): Sage Publications.
Opublikowane
2021-09-30
Jak cytować
Szczotka, M., & Szewczuk, K. (2021). Studenci kierunków nauczycielskich i ich opinie na temat STEM – wywiad fokusowy. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(3(61), 115-137. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1661.08

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>