The Good Start Method for English – odpowiednik Metody Dobrego Startu w nauczaniu języka angielskiego

Agnieszka Wierzchosławska

Abstrakt


Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz znana i stosowana jest w polskiej edukacji już od ponad pięćdziesięciu lat i przynosi znakomite efekty. Metoda wciąż jest w fazie rozwoju, ubogacając kolejne materiały, a od 2011 roku dostępna jest także wersja metody nauczania języka angielskiego w postaci The Good Start Method for English. W pierwszej części artykułu przedstawiam sylwetkę prof. Marty Bogdanowicz, opisuję genezę powstania, główne cele i założenia Metody Dobrego Startu oraz przedstawiam strukturę jej zajęć. W dalszej części skupiam się na The Good Start Method for English, czyli opartej na MDS metodzie nauczania języka angielskiego i wspomagania rozwoju skierowanej do dzieci 5- i 6-letnich objętych obowiązkiem szkolnym oraz uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej. Prezentuję charakterystykę grupy odbiorców oraz specyfikę prowadzenia zajęć językowych z dziećmi. Następnie przedstawiam cele, założenia i strukturę metody oraz zawartość jej programu. Na końcu prezentuję efekty GSM na podstawie dostępnych wyników badań pilotażowych.


Słowa kluczowe


Metoda Dobrego Startu; The Good Start Method for English; język angielski; nauczanie; edukacja językowa; edukacja przedszkolna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej, Harmonia, Gdańsk 2014.

Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, [w:] Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną – w ujęciu pedagogicznym, red. J. Bełeszyński, D. Baczała, J. Binebessel, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, Łódź 2008.

Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E., Dobry start – program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3–5-letnich, Harmonia, Gdańsk 2011.

Bogdanowicz M., Bogdanowicz K., Łockiewicz M., The Good Start Method for English, Harmonia, Gdańsk 2015.

Iluk J., Jak uczyć małe dzieci języków obcych?, Wyd. Gnome, Katowice 2002.

Kielar-Turska M., Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, tom 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Klim-Klimaszewska A., Metoda Dobrego Startu, [w:] Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego, red. J. Karbowniczek, Instytut Wydawniczy Erica Warszawa 2014.

Komorowska H., Sukces i niepowodzenie w nauce języka obcego, WSiP, Warszawa 1987.

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2005.

Kotabara-Kańczugowska M., Język obcy w przedszkolu, „Wychowanie w Przedszkolu” 2014, nr 7.
DOI: https://doi.org/10.14632/eetp.2017.13.47.211

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787