Topij-Stempińska, Beata, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Polska