Zabawki - (nie)zwykłe przedmioty w codzienności dziecięcej Recenzja: K. Kabacińska-Łuczak; M. Nawrot-Borowska; O zwykłych przedmiotach w niezwykłej codzienności. Bożonarodzeniowe zabawki dla dzieci na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku i na początku XX wieku; Wydawnictwo Naukowe UAM; Poznań 2018; ss. 299.

Beata Topij-Stempińska

Abstrakt


Zabawki towarzyszą współczesnemu człowiekowi od pierwszych chwil jego życia. Kojarzą się one ze szczęśliwym czasem dzieciństwa; z radością; zabawą i z prezentami; szczególnie tymi dawanymi przy okazji różnych rocznic czy świąt. W tym miejscu należy zadać pytanie: Czy w minionych epokach dzieci były obdarowywane zabawkami? Jeśli tak. To jakie to były zabawki; kiedy dzieci je otrzymywały i jakie były ich funkcje? Czy miały jedynie dawać radość milusińskim czy też ich zadania było bardziej złożone? Na te i inne pytania; próbują odpowiedzieć autorki publikacji pt. O zwykłych przedmiotach w niezwykłej codzienności. Bożonarodzeniowe zabawki dla dzieci na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku i na początku XX wieku; wydanej w Poznaniu w 2018 r. Katarzyna Kabacińska-Łuczak i Monika Nawrot-Borowska od wielu lat zajmują się problematyką dotycząca miejsca i roli zabawki w życiu dziecka (Kabacińska 2008: 255-267; Kabacińska-Łuczak 2018: 13-39; Nawrot-Borowska 2013: 65-88; Nawrot-Borowska 2018: 51-74). W tej; wspominanej wyżej; publikacji badaczki skoncentrowały się na problematyce zabawek bożonarodzeniowych; i jak same zaznaczają; „ich wychowawczym znaczeniu” (Kabacińska-Łuczak; Nawrot-Borowska 2018: 11).


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kabacińska K.; (2008); Zabawy i zabawki dziecięce w źródłach osiemnastowiecznych; w: Hominem quaerere. Człowiek w źródle historycznym; red. S. Rosik i P. Wiszewski; Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego; s. 255-267.

Kabacińska-Łuczak K. (2018). Biografia rzeczy jako metoda badań nad zabawką dziecięcą; „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”; vol. 13; 3(49); s. 13-39.

Kabacińska-Łuczak K.; Nawrot-Borowska M. (2018). O zwykłych przedmiotach w niezwykłej codzienności. Bożonarodzeniowe zabawki dla dzieci na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku i na początku XX wieku; Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kamocki J.; Kubiena J. (2008). Polski rok obrzędowy; Kraków: Universitas.

Nawrot-Borowska M. (2013); Zabawy i zabawki dziecięce w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku — wybrane problemy z wykorzystaniem grafik z epoki; „BiuIetyn Historii Wychowania”; nr 30; s. 65-88.

Nawrot-Borowska M. (2018). Wskazówki do samodzielnego wykonywania zabawek z papieru na łamach „Mojego Pisemka” z lat 1902-1915; „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”; vol. 13; 3(49); s. 51-74.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787